Vad är ett beteende?

3 september 2023 - av Elsa Stålner Correia
Datum
03 september 2023
Skrivet av
Elsa Stålner Correia

På Beteendelabbet är vår slogan “ Förändrar vi beteenden så förändrar vi världen”. Vad menar vi egentligen med det och varför tycker vi att fler borde arbeta med beteenden? Låt oss backa bandet och titta närmare på frågeställningen; Vad är ett beteende?

Vi börjar med en övning för att konkretisera; vilka av följande exempel skulle du definiera som beteenden?

tabell

Började du se ett mönster när du kikade i tabellen? Som du kanske märkte är saker vi gör exempel på beteenden, medan saker vi är kan ses som exempel på vårt tillstånd, vår attityd eller identitet. En bra minnesregel är att ett beteende kan fångas på film. Vi kan se om en person gör något miljömedvetet (sopsorterar, handlar ekologiskt eller köper en elbil) men vi kan inte se om men vi kan inte se om hen är miljömedveten. Beteenden är också något som som vi tydligt kan mäta, påverka och förändra.

VARFÖR DESIGNA FÖR BETEENDEN?

Du kanske känner igen fraser såsom: ”vi vill att våra medborgare ska bli mer miljömedvetna”, ”vårt mål är att alla inom organisationen ska vara motiverade och engagerade” och ”vi vill hjälpa våra kunder att bli mer hälsosamma”. Viljan att öka människors kunskap eller motivation är självklart både positivt och värdefullt, men det är inte alltid det räcker hela vägen.

Det vi istället behöver fråga oss är: Vad gör en miljömedveten person? Hur agerar en engagerad anställd? Vad är exempel på miljömedvetna eller hälsosamma beteenden? Om vi kan svara på dessa frågor har vi plötsligt något som går att observera och mäta – vilket gör att vi kan skapa en bild av hur situationen faktiskt ser ut. I vårt arbete möter vi ofta kunder som undersökt beteenden genom enkätundersökningar, vilket i sig inte är något dåligt men som snarare mäter attityder och ambitioner än beteenden. Det är ofta skillnad mellan vad vi vill göra och vad vi faktiskt gör. Därför är det så viktigt att arbeta med faktiska beteenden, för det är dessa, våra vardagliga beslut som vad vi väljer att lägga i varukorgen, hur vi tar oss till jobbet och vad vi äter till lunch som gör avtryck på både vår och planetens hälsa.

ATT ARBETA MED BETEENDEFÖRÄNDRING

Om vi kan förändra beteenden så kan vi förändra världen! Men hur gör vi för att påverka beteenden i rätt riktning och hur gör vi det lätt att göra rätt? För att skapa en positiv samhällsförändring som gynnar såväl individen, näringslivet som klimatet behöver vi skapa ett system som uppmuntrar och underlättar för rätt typ av beteenden – det vill säga hållbara beteenden. Vi definierar dessa så här: Beteenden som på lång sikt är bra för individen, organisationen och planeten.

I vår handbok Nudging i praktiken- Så gör organisationen det lätt att göra rätt redogör vi för flera metoder och verktyg för att identifiera, analysera och påverka beteenden.Ett av dessa är nudging, som handlar om att designa beslutssituationer så att det blir enklare att göra bättre val. Du kan läsa mer i inlägget Vad är nudging? På Beteendelabbet pratar vi också mycket om beteendedesign, är du nyfiken på distinktionen mellan dessa två rekommenderar vi inlägget Är beteendedesign nudging? Mer om beteenden och hur man kan mäta dessa hittar du i Vad är beteendedata och är du nyfiken på hur det är att arbeta med beteendeförändring i praktiken kan du läsa Vad gör en beteendestrateg? Självklart vill vi också tipsa om vår handbok Nudging i praktiken- Så gör organisationen det lätt att göra rätt som ger dig alla verktyg du behöver för att skapa lyckad beteendeförändring. Blir du nyfiken på att veta mer eller sugen på att starta upp ett beteendeprojekt i din organisation, hör av dig till oss!