Köttfritt eller närodlat - hur språket påverkar våra matval

28 januari 2019 - av Beteendelabbet
Köttfritt eller närodlat - hur språket påverkar våra matval
Datum
28 januari 2019
Skrivet av
Beteendelabbet
Kategori

Välgörande hälsoblandning eller vegetarisk blandsallad. Köttfri frukost eller närodlad grönsaksomelett. Hur information presenteras och formuleras är väsentligt för hur vi tar emot den. Detta gäller även beskrivningar av mat i olika beslutsmiljöer som exempelvis restaurangmenyer.

I ett pågående projekt med start under 2018 undersöker Behavioral Insight Team tillsammans med World Resources Institutes Better Buying Lab hur språkval kan motivera icke vegetarianer att välja vegetarisk mat när de äter ute.

Projektets första del bestod av ett experiment som genomfördes online där olika benämningar på vegetariska menyval provades. Överlag verkar det som att mer nytänkande och kreativa beskrivningar av vegetarisk mat tilltalar de flesta mer än klassiska beskrivningar som vegetariskt eller “plant based”. “Field grown” ( fältodlad) verkar vara ett begrepp som även icke vegetarianer upplever som positivt medans den mer raka beskrivningen “meet-free” (köttfri) inte är lika populär.

En möjlig förklaring till att “meet free” inte gick hem lika mycket hos icke vegetarianer kan ha med vår inbyggda motvilja till att gå miste om saker att göra. Kanske får benämningen “meet-free” oss snarare att associera till köttet som “ förlorat” eller “borttaget” medan det i benämningen “field grown” till synes aldrig ingått något kött och därför har vi inte heller berövats något.

Projektets beteendeinsikter implementeras just nu i Storbritannien där cafeér och restauranger använder sig av de beskrivningar som verkar tilltala flest. Samtidigt startar samma forskningsteam upp ett projekt med samma syfte i USA under 2019.

I en tid där vi uppmuntras att äta mer hållbart och gärna vegetariskt kan något så enkelt som en nudge i form av en ny formulering på vegetarisk lasagne göra stor skillnad! Genom att använda sig av beteendelinsen och titta på olika beslutsmiljöer och valsituationer i samhället har vi stora möjligheter att påverka beteenden i en riktning som är bra för både individen och planeten.

På Beteendelabbet tror vi mycket på att testa och utvärdera för att sedan använda oss av beteendeinsikter i utveckling av beslutsmiljöer. Kika gärna mer på hur vi jobbar och de tjänster vi erbjuder här.

Och här kan du läsa mer om BITs projekt och mycket annat spännande från deras senaste rapport.