Beteendedesign

Vi kombinerar design och psykologi för att driva affärsnytta och skapa vinster för planeten. För att lyckas sätter vi användaren i fokus – på riktigt. Vi identifierar barriärer, triggers och återkopplingsmekanismer som visar vad som påverkar våra val. Insikterna skapar förståelse för beteenden och attityder som blir bränsle till att designa innovativa lösningar som testas genom experimentell metod.

Nudging

Motionera mera, ta cykeln istället för bilen, släng mindre mat eller gå på det där läkarbesöket. Ja, listan kan göras lång på hur du kan agera mer smart för vår egen och planetens vinst. Med hjälp av nudging skapar vi valsituationer som hjälper konsumenter, medborgare och medarbetare att göra mer hållbara val. Det ska vara lätt att göra rätt. Metoden är effektiv för att bryta gamla mönster utan att använda sig av verktyg som morot eller piska.

Workshop & Föreläsning

Vi delar gärna med oss av vår kunskap! Våra föreläsningar och workshops ger inblick i hur beteenden fungerar i praktiken. Vi ger er verktyg och exempel på hur ni kan påverka beteenden genom designade beslutsprocesser. Föreläser gör vi på allt från mindre frukostseminarium till större internationella konferenser. Workshops håller vi tillsammans med bland annat R&D avdelningar, ledningsgrupper och hållbarhetsavdelningar.

Utbildning

Beteendedesign och Nudging är verktyg för att skapa beteendeförändring. Under våra utbildningar ger vi er kunskap i beteendedesign som arbetsprocess och hur man strategiskt implementerar detta i sitt, företags eller organisations vardag. Vi svar på frågor som, hur fungerar mänskligt beslutsfattande, hur hjälper nudging individen att gå från vilja till handling och hur funkar nudging i praktiken.