Beteendebloggen

08 NOVEMBER 2023 - BY LINDA LINDSTRÖM
Proteinrevolutionen finansieras - För svenska proteiner i världsklass
PRESSMEDDELANDE 9 NOVEMBER 2023
26 november 2023 - av Beteendelabbet
Förbättra avfallsortering med Ostroms principer för allmänningar
Att lyckas med sortering och hantering av avfall är många fastighetsägares huvudvärk. Hur kan vi komma runt allmänningens tragedi och skapa tillräckligt mycket engagemang för återvinningen för att fler ska orka och vilja göra rätt?
24 september 2023 - av Beteendelabbet
Här går gränsen!- Så gör vi skillnad för klimatet
Även om det kan kännas tröstlös att själv försöka göra skillnad så har vi tillsammans ännu tid att vända utvecklingen i en mer positiv riktning.
03 september 2023 - av Elsa Stålner Correia
Vad är ett beteende?
Om vi kan förändra beteenden så kan vi förändra världen! Men hur gör vi för att påverka beteenden i rätt riktning och hur gör vi det lätt att göra rätt?
29 augusti 2023 - av Beteendelabbet
Vad gör en beteendestrateg?
Linda Lindström berättar med om yrkestiteln som uppfanns på Beteendelabbet
22 augusti 2023 - av Linda Lindström
Vad är beteendedata?
Varför är det viktigt att prata om definitionen av ett beteende? Jo, för att det är beteenden, alltså alla våra vardagliga beslut, som gör avtryck på både vår egen, organisationen och planetens hälsa.
19 augusti 2023 - av Beteendelabbet
Är beteendedesign nudging?
Beteendedesign, att designa utifrån beteenden. Namnet är ganska logiskt och lätt att förstå, men vad betyder det i praktiken? Är beteendedesign så som “nyordslistan 2019” beskriver - samma sak som nudging? Och, spelar egentligen definitionerna någon roll?