Beteendebloggen

06 FEBRUARI 2024 - BY BETEENDELABBET
Kan beteendedriven innovation hjälpa fler att lämna kriminella grupperingar?
Under 2024 kommer vi genomföra en förstudie tillsammans med Fryshuset och med stöd från Brå som undersöker potentialen i att tillämpa insikter från fältet beteendedesign för mer användardrivna lösningar som ska hjälpa fler att lämna kriminella grupperingar