Beteendebloggen

12 APRIL 2023 - BY ELSA STÅLNER CORREIA
Framtidens beteendevetenskap- ett manifest
Michael Hallsworth på The Behavioural Insights Team har skrivit ett manifest kring tillämpning av beteendevetenskap bör se ut framöver för att nå sin fulla potential