Kontoret & Corona- våga tänka nytt!

9 september 2020 - av Elsa Stålner Correia
Kontoret & Corona- våga tänka nytt!
Datum
09 september 2020
Skrivet av
Elsa Stålner Correia

Som en konsekvens av Coronapandemin har många organisationer behövt ställa om sin verksamhet. De värst drabbade har tvingats säga upp eller permittera personal och i vissa fall helt fått avsluta sin verksamhet. Den sociala kontakten har för de allra flesta minskat i stor utsträckning och nu går vi en höst till mötes där rekommendationen fortsatt är att den som kan, bör arbeta hemifrån. Vardagen är sig inte lik och vi har behövt rucka på våra rutiner och tänka på nya sätt för att lösa, för oss helt nya problem.

Dessa omställningar har påverkat oss, både som personer och organisationer och förändrat (kanske för all framtid) hur vi ser på arbetsplatsen och dess fysiska och sociala betydelse. Hur vi kommer att agera igen när smittorisken är över är svårt att förutse men för den som vågar tänka nytt och ifrågasätta gamla vanemönster finns chansen att förändra och förbättra arbetsrelaterade beteenden.

Jag är på jobbet, alltså jobbar jag

Vi människor är vanedjur, de allra flesta av oss tycker om och mår bra av rutiner. Många gånger värdesätter vi enkelheten i att fortsätta att göra som vi alltid gjort framför den eventuella nyttan med att göra annorlunda. När det handlar om sådant som vi gör likadant, varje dag är det ännu svårare för oss att tänka om. Kanske är det därför som så många organisationer, trots att de digitala möjligheterna för distansjobb funnits länge, fortsatt att i stor utsträckning och som policy ha ett fysiskt kontor där samtliga anställda arbetar. Utöver att vi människor tycker om rutiner är vi också flockdjur som helst gör som alla andra. Om normen är att arbeta 8-17 vid sitt skrivbord på kontoret är det svårt för en enstaka individ att göra annorlunda.

I en artikel i DN menar sociologen Roland Paulsen att kontoret som fysisk plats laddats med en betydelse som gör att vi upplever att så länge vi bara befinner oss på denna plats så jobbar vi. Även om vi egentligen tar många och långa kaffepauser eller pratar fast i ineffektiva möten eller löser sudoku på toaletten. Som att bara vår fysiska närvaro innanför dessa väggar är nog för att vi känner att vi uträttar något av värde. Paulsen tror att det för många under våren, när de arbetat hemifrån, blivit uppenbart hur lite tid de i vanliga fall faktiskt arbetar effektivt och hur mycket snabbare allting går när de sociala distraktionerna från arbetsplatsen uteblir. Det kan vara värt att ta till vara på den här insikten och se över hur vi finner en balans mellan det sociala och vårt arbete, vare sig vi befinner oss på kontoret eller inte.

Vad händer efter Covid-19? - att behålla en ny vana

Inom beteendevetenskapen pratar man ibland om födelsedagar, nyår eller exempelvis en flytt kan få oss att omvärdera våra beteenden och hjälpa oss att kickstarta nya vanor. Nu verkar det som att pandemin och dess konsekvenser fått många arbetsgivare att ifrågasätta och omvärdera de klassiska nio till fem- upplägget och tanken om att arbete bara kan skötas från det fysiska kontoret. Enligt en artikel i tidskriften Ny Teknik är flera av Sveriges större företag nu redo att fortsätta att låta sina anställda arbeta på fria tider och från valfri plats. Efter en tuff vår rent ekonomiskt väljer också många företag att säga upp sina kontor för att på så sätt spara pengar. Samma sak händer runt om hela världen, bland annat i techindustrins mekka Silicon Valley där företagsledare på bland annat Twitter och Stripe upplever att fördelarna med distansarbete är långt fler än nackdelarna. Utan en bundenhet till ett fysiskt kontor där alla medarbetare bör infinna sig vid samma tidpunkt varje dag finns också större möjligheter att rekrytera kompetens från andra orter eller andra länder! Det finns också arkitekter och samhällsplanerare som tittar på möjligheterna att konstruera framtidens kontor med ökade möjligheter att arbeta utomhus. Tillgången av frisk luft och dagsljus såväl som minskad risk för smitta är några av fördelarna enligt denna artikel i Metropolis Magazine.

Eget ansvar gör oss produktiva

Att den som utanför kontoret skulle lockas att göra annat än att jobba är en rädsla som finns hos många arbetsgivare, men faktum är att forskningen visar det motsatta. Exempelvis en undersökning som gjordes av Sure Payroll visade att 88% av de som svarat på enkäten upplevde sig mycket mer produktiva när de arbetade ensamma och ostörda. Två tredjedelar av de företagsledare som tillfrågades svarade att de anställda som arbetar på distans mycket riktigt är de mest produktiva. Ett öppet kontorslandskap med liv och rörelse stimulerar möjligen våra sociala relationer men sänker knappast våra stressnivåer. Att få lov att anpassa sin arbetsdag vad gäller både tider och arbetsmiljö kan också reducera den vardagsstress vi känner över långa resvägar till och från jobbet i kombination med fritid och familjeliv. Chansen att få behålla värdefulla medarbetare som drömmer om en friare tillvaro och kanske vill flytta ökar också med en mer flexibel syn på var och hur vi jobbar.

Ställ inte in, ställ om!

Även om vi ser många fördelar med dessa nya vanor så finns det en stor risk att vi, när smittan väl är över och vi tillåts att återgå till det normala, faller tillbaka i gamla beteenden. Precis som när vi lovar oss själva att börja träna så är det lättast att hitta motivationen de där första veckorna och sedan brukar träningsvärken och lättjan sätta in. För att kunna bibehålla nya vanor som vi trivs med och mår bra av krävs rätt förutsättningar. När det gäller hur vi arbetar ligger mycket av ansvaret hos våra chefer och arbetsledare. Det är upp till dessa personer att våga vara flexibla och kreativa och att tillsammans med sina anställda hitta nya lösningar och ta vara på fördelarna med omställningen. Att tillsammans utvärdera och se vilka gamla rutiner som kan slopas och vad som bör återupptas när världsläget tillåter det. Mår dina anställda bra av att välja sina arbetstider själva, en stående aw på fredagar (om än online) eller att arbeta hemifrån även efter pandemin så har du nu chansen att ta till vara på detta och se till att skapa och bibehålla en bra arbetsmiljö. Så istället för att ställa in, försök ställa om, se möjligheterna och ta hand om varandra!