Beteendelabbet fick 90% av Gamify-Us besökarna att välja vegetariskt

2 januari 2019 - av Beteendelabbet
Beteendelabbet fick 90% av Gamify-Us besökarna att välja vegetariskt
Datum
02 januari 2019
Skrivet av
Beteendelabbet

På årets GamifyUs deltog besökarna utan att själva veta om det i ett nudging-experiment som gick ut på att få dem att välja vegetariskt. Detta slog väldigt väl ut ­– hela 90 procent valde vegetariskt framför kött! Ett otroligt resultat som åstadkoms genom att det vegetariska alternativet var förvalt i anmälningsformuläret, något som visar att det med små medel går att påverka individers val.

Nudging fick stort utrymme på årets GamifyUs-konferens som hölls på Stockholmsmässan den 5 december. Vad deltagarna inte visste om var att de bara genom att anmäla sig deltog i ett nudgingexperiment arrangerat av Beteendelabbet.

På anmälningsformuläret var vegetarisk mat förvalt, så ville man äta kött istället var man tvungen att göra ett aktivt val. Detta resulterade i att 90 procent av besökarna valde vegetariskt – att jämföra med året innan då endast 12 procent gjorde detsamma. Men då var istället kött det förvalda matalternativet.

Sara Ek som är projektledare för GamifyUs beskrev det lyckade experimentet:

"Resultatet presenterades för de förvånade gästerna under Beteendelabbets keynote-presentation och resulterade i stort jubel och applåder. Flera av gästerna beskrev detta som en av dagens höjdpunkter, så vi hoppas kunna inspirera fler konferenser att göra likadant"

Resultatet visar hur enkelt det kan vara att ”knuffa” individer till att göra ett i det här fallet mer hållbart matval. Av både miljö- och hälsoskäl uppger många i undersökningar att de kan tänka sig att välja vegetariskt, men trots det är det få som går från vilja till handling. Det är ju som bekant alltid enklare att köra på i gamla invanda hjulspår.

Varje människa har makten att själv bestämma över sin vardag, men ibland kan antalet beslut vara överväldigande och då går många val på automatik. Det finns därför en oerhörd potential i att göra dessa beslut mer hållbara. Är du nyfiken på nudging och vill veta mer om hur du skulle kunna arbeta med det i din organisation?

Anmäl dig till vår heldagskurs 6/2 här