Här går gränsen!- Så gör vi skillnad för klimatet

24 september 2023 - av Beteendelabbet
Datum
24 september 2023
Skrivet av
Beteendelabbet
Kategori

Ett internationellt topp-team av forskare varnar för att sex av nio planetära gränser nu har överskridits. Forskningen visar att den press som vårt sätt att leva utsätter planetens ekosystem för leder till oåterkalleliga förändringar och skador som innebär stora risker för både djur, människor och natur. De gränser som nu passerats handlar om förlust av biologisk mångfald och övernyttjande av vattenresurser, vars konsekvenser inte nödvändigtvis kommer märkas över en natt men som på sikt får mycket stora negativa effekter. Det är ofattbart hur detta inte får större medial uppmärksamhet då media har en otrolig makt och störa möjligheter att forma den rådande debatten och hur spridandet av information kring rådande kris ska spridas och formuleras. Det finns ännu tid att agera, men förändringen måste börja här och nu och vi behöver fortsätta att tillsammans jobba med världens viktigaste checklista, Agenda 2030.

Strutsfällan hindrar oss att agera

En förklaring till varför klimatkrisen inte uppmärksammas är den kognitiva tankefälla som vi valt att kalla “strutsfällan”. Även om det är en myt att strutsen stoppar huvudet i sanden, så är det en bra metafor för hur vi människor instinktivt reagerar på allt för mycket obehag, osäkerhet och oro. Det är lättare att ta på skygglapparna, stirra ner i gatan och fortsätta framåt än att våga stanna upp och faktiskt titta närmare på situationen och hur vi kan hantera den. Ingen kan göra allt men det bästa vi kan göra, både för varandra och för oss själva är att våga möta rädslan och ta små steg i riktning mot beteenden som kan göra skillnad.

Det är upp till politiker och andra typer av beslutsfattare med makt att möjliggöra för förändring och att göra det lättare för individen att göra rätt. Även om det kan kännas tröstlös att själv försöka göra skillnad så har vi tillsammans ännu tid att vända utvecklingen i en mer positiv riktning. Du kan ta ansvar för, och se över dina egna vardagsbeteenden och du kan höja din röst, engagera dig och påverka politiken, både lokalt och globalt. Du har makt att påverka både i hemmet, på jobbet, i politiken och på internet.

Beteendeförändring i vardagen

→Omkring 30% av alla utsläpp kommer från livsmedelssektorn. Här kan du göra stor skillnad genom att konsumera och hantera livsmedel rätt. Gör små förändringar till en början och sett realistiska mål. Med WWF:s matkalkylator) kan du enkelt se vad på din middagstallrik som du kan byta ut för att påbörja din egen klimatomställning.

→ Runt 40% av alla energi som produceras i vårt land används för att värma upp fastigheter. Genom att sänka inomhustemperaturen något och istället klä på dig mer om du fryser gör du faktiskt skillnad. Se också till att välja en bra och schysst elleverantör, hos Naturskyddsföreningen får du värdefulla tips

→ Hundratals miljarder i svenska sparpengar investeras årligen i bolag och verksamheter som bidrar till klimatkrisen. Genom fonder och aktieägande är du som sparar delägare i en mängd olika företag. Lägg en stund på att ta reda på vad dina sparpengar används till och välj en bank eller fondförvaltare som kan hjälpa dig med att placera dina pengar där de gör som minst skada och sparar på jordens resurser. Avanza har många bra artiklar som kan hjälpa dig på traven, exempelvis denna om Svanenmärkta fonder.

Ta det obekväma samtalet

→ Utbilda dig själv och dina kollegor. Dela med er av er egna kunskap och främja medvetenheten kring dessa obekväma men viktiga frågor. Se över era rutiner och arbetssätt tillsammans och formulera klimatsmarta mål. Vi skräddarsyr gärna utbildningar och workshops på tema hållbar beteendeförändring. Kontakta oss

→ Våga vara obekväm och ställ krav på din arbetsgivare genom att vara proaktiv och förelås hållbarhetsinitiativ och förändringar. Det kan vara mindre åtgärder som förbättad källsortering i fikarummet eller större insatser som omformulering av policys och regelverk som påverkar organisationens klimatpåverkan. På klimatprata.se finns många bra verktyg och ideér för konstruktiva samtal om klimatet och krisen.

Engagera dig och ta stöd av andra

→ Bli medlem i ett politiskt parti eller i en intresseorganisation som exempelvis Klimatnätverket, en lokal FN-förening eller Klimataktion

→ Skicka in remisssvar och väck ett ärende i lokalpolitiken, Naturskyddsföreningen har en bra guide för hur du går till väga

→ Delta i demonstrationer och skriv under namninsamlingar

→ Ta stöd av andra. Internet kryllar av initiativ, grupper, inspirerande konton och forum för diskussion. På instagram finns exempelvis @hallbarasara @rebellmammor @varabarnsklimat @fridaysforfuture.swe@jävligtgott och på Facebook finns grupper som Klimatklubben, Hållbarhetsgruppen och Omställning Sverige