Använd din rädsla som bränsle

24 oktober 2022 - av Elsa Stålner Correia
Datum
24 oktober 2022
Skrivet av
Elsa Stålner Correia
Kategori

Årets blodigaste högtid står för dörren med stora spindlar, vansinniga vampyrer och hämndlystna häxor. Halloweenhelgen och dess traditioner må vara hårresande obehagligt men vi är många som upplever samtiden; såsom krig, klimatkris och världens politiska situation som betydligt mer skrämmande. Så med detta blogginlägg vill vi skydda dig från paralyserande oro snarare än påstridiga poltergeists och ge dig konkreta förslag på hur du tar makten över din rädsla.

1.Våga möta det som skrämmer

Världen är en stor och komplex plats och det är mycket som händer, både i vår absoluta närhet och på mer övergripande internationella plan som kan generera känslor av oro, ilska och rädsla. Det är naturligt att känna dessa känslor men risken är att vi, istället för att agera, ramlar i strutsfällan. Även om det är en myt att strutsen stoppar huvudet i sanden, så är det en bra metafor för hur vi människor instinktivt reagerar på allt för mycket obehag, osäkerhet och oro. Det är lättare att ta på skygglapparna, stirra ner i gatan och fortsätta framåt än att våga stanna upp och faktiskt titta närmare på situationen och hur vi kan hantera den. Ingen kan göra allt men det bästa vi kan göra, både för varandra och för oss själva är att våga möta rädslan och ta små steg i riktning mot beteenden som kan göra skillnad.

2. Använd din konsumentmakt - hjälp din autopilot

Vår konsumtion gör skillnad. Genom att vara selektiva kring hur vi väljer att konsumera påverkar vi vårt klimatavtryck och kan sätta press på företag att jobba mer hållbart.Ju mer vi kan praktisera cirkulär ekonomi desto bättre; att handla second hand, låna av varandra och laga istället för att köpa nytt är små beteenden som har stor betydelse. När du handlar mat, försök att välja så många klimatsmarta varor som möjligt,WWF:s har en bra guide för detta. Skriv en inköpslista och handla när du är pigg och utvilad, då är det lättare att du håller dig till den - och du minskar risken för att falla för lockpriser i butik. Hallå Konsument har många bra tips på hur dina vardagliga val kan ha positiv påverkan på klimatet.

3. Stöd en organisation

Det är lätt att som enskild individ känna sig maktlös men tillsammans blir våra röster starkare och vår chans att påverka större. “Sörj idag, organisera er imorgon” är ett slagord som med all rätt använts flitigt senaste tiden och vi kan inte annat än stämma in i denna lovsång. Det finns en uppsjö av organisationer som på olika sätt arbetar för ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle. Beroende på vilken fråga du brinner mest för och dina ekonomiska förutsättningar kan du göra skillnad genom att skicka en swish eller bli månadsgivare i någon av dessa organisationer. För den med mer kämparglöd finns det massor av initiativ inom alla möjliga organisationer, både lokalt och internationellt. Här nedan följer några förslag på organisationer som kämpar för en mer rättvis, jämlik, fredlig och hållbar värld.

UNHCR

GREENPEACE

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

BRIS

AMNESTY

RÖDA KORSET

INGEN MÄNNISKA ÄR ILLEGAL

4. Motverka polarisering

Demokratirådet rapporterade år 2021 om en förhöjd konfliktnivå i den svenska riksdagen och en mer negativ ton i riksdagsdebatterna. Sveriges partisystem har alltid varit starkt polariserat i vänster och högerfrågor men nu tycker sig forskarna se en ökad ideologisk polarisering mellan partierna vad gäller frågor kring bland annat migration, jämställdhet och miljö. Demokratisrådets rapport visar också en ökande affektiv polarisering vilket innebär att anhängare till politiska partier känner en motvilja, misstro eller till och med hat gentemot andra partiers sympatisörer. Riskerna med polarisering är många, bland annat kan det bli svårt att föra meningsfulla diskussioner i de politiska rummen vilket gör det svårare att komma överens och genomföra viktiga reformer. När våra politiska ledare har svårt att enas finns också risken att vi mister tilltron till demokratiska processer. Ett samhälle med cementerade, polariserade grupperingar som tycker olika i stora, samhällsviktiga frågor riskerar att minska vår empati och förståelse för varandra vilket leder till fler konflikter och ett “vi och dem” som kan få alla möjliga negativa konsekvenser. Våra sociala medier är hårt kurerade av algoritmer som skapar filterbubblor. I det digitala rummet omger vi oss av likasinnade vilket ökar avståndet mellan “vi och dem”. Internet är dessutom ofiltrerat i den mening att vem som helst kan uttrycka sin åsikt och det blir vår uppgift att själva vara källkritiska. Internetstiftelsen har bra guider för den som vill ha handfasta verktyg för detta.

Genom dina egna beteenden kan du se till att aktivt motverka polariseringen, inte minst på nätet. Se till att det du själv delar och likear är korrekt information och att det inte spär på polarisering genom att befästa grupperingar eller peka ut meningsmotståndare på ett fördomsfullt sätt. Samtala och debattera med personer som tycker annorlunda än du själv, men håll en god ton och försök att förstå den andres situation utifrån hens egen filterbubbla och förutsättningar. På så sätt kan du föregå med gott exempel och påverka andra i din närhet att agera på liknande sätt.