Nudging ökade försäljningen av frukt och grönt med 6 ton

30 augusti 2022 - av Linda Lindström
Datum
30 augusti 2022
Skrivet av
Linda Lindström
Kategori

Genom att visa vägen med färgstark kommunikation i frysdisken och ny placering av utvalda produkter ökade försäljningen av frukt & grönt i fyra ICA-butiker med 6 ton. Resultatet kommer från två experiment där beteendebyrån Beteendelabbet, på uppdrag av ICA Gruppens innovationshub, arbetat med metoden nudging för att göra det lätt att välja rätt.

Ett av ICAs långsiktiga mål är att underlätta för sina kunder att uppnå Livsmedelsverket rekommendation kring 500 gram frukt och grönt per person och dag, något som många kunder önskar hjälp med. För att undersöka vad i butiksmiljön som kan hjälpa fler att välja frukt och grönt genomfördes tre experiment under fyra veckor där två av dessa gav positiva resultat.

“I en butiksmiljö fattar vi snabba, ofta ogenomtänkta, beslut. Det gör att vi inte alltid agerar i linje med vår långsiktiga ambition eller egentliga vilja till att äta mer frukt och grönt. Därför finns det en stor potential i att arrangera om butiksmiljön på ett sätt som gör det lätt att välja rätt”

-Linda Lindström, Beteendestrateg Beteendelabbet

Vinst för butik, person och planet

Det första experimentet syftade till att öka försäljningen av fryst broccoli. Detta gjordes genom att rikta kundens uppmärksamhet mot frysdisken, som annars är en ganska steril och anonym miljö, genom att visa vägen med dekaler och skyltning i signalstarka färger. Den kostnadseffektiva och enkla nudgeinsatsen gav god effekt då försäljningen av broccoli ökade med 30 procent.

I det andra experimentet exponerades morötter, äpplen, krossade tomater och burkmajs på flera nya ställen i butiken - som till exempel vid kassan och i närheten av brödet tillsammans med ny skyltning. Resultat motsvarade en ökad försäljning för alla produkter på i genomsnitt 23 procent.

Sammanlagt ökade de två experimenten försäljningen med hela 6 ton frukt och grönsaker. En ökning som inte bara innebär en vinst för butiken, den innebär med stor sannolikhet också att fler kunder ätit mer frukt & grönt vilket i förlängningen har positiv påverkan på såväl folkhälsan som klimatet.

”Vi på ICA har goda förutsättningar att göra stor skillnad för många genom att förenkla för våra kunder att köpa det de vill men inte alltid gör. Att testa och utvärdera olika nudges i våra butiker ger oss viktiga lärdomar kring hur vi kan fortsätta att utveckla våra butiksmiljöer för att skapa nya värden för kunder, butiken och planeten. I detta projekt fick vi många lärdomar, även i det testet som inte gav mätbart resultat”

-Robert Nordh, ICAx – ICA Gruppens innovationshub

Ladda ner bilder från projektet:https://we.tl/t-C511FZlPal Foto: ICA reklam

Inforuta nudging Nudging är ett begrepp och en metod som innebär att designa och arrangera
olika miljöer för att underlätta för människor att fatta hållbara beslut; som är bra för personen själv och för samhället i stort. Nudging innebär att förstå sig på varför vi gör som vi gör, och designa sätt att påverka dessa beteenden - utan att ta bort något val. Genom att förstå mänskligt beslutsfattande – och situationen runt beslutet gör man det lätt att göra rätt. Nudging är ett komplement till andra beteendepåverkande styrmedel såsom prisregleringar eller förbud. Med nudging kan vi på olika sätt hjälpa individer i komplexa beslutssituationer.

Kontakt Beteendelabbet: Linda Lindström, projektledare & beteendestrateg, Beteendelabbet linda@beteendelabbet.se 0707 25 89 49

Kontakt ICA: ICA Gruppens presstjänst telefon: +46 (0)10 422 52 52 e-post: press@ica.se ica.se, icagruppen.se