Håll Sverige Rent

Nudging halverade antalet fimpar på torget

År
2020
Innehåll
Beteendedesign
Nudging
Beteendeinsikt

Utmaning

Varje år slängs fimpar motsvarande ca 108 ton plast utomhus i Sverige. Detta skapar inte bara en otrevlig offentlig miljö utan utgör också en stor miljöfara. Cigaretter innehåller ämnen som är mycket skadliga för djur och miljö och som inte kan brytas ner av naturen. När fimpar hamnar i dagvattenbrunnar och slutligen i vattendrag får detta förödande konsekvenser för våra sjöar och hav.

Beteendeinsikt

Genom ett fältbesök undersöktes beteendmönster kring vart folk röker och slänger fimpar. Tre insikter blev extra tydliga:

  • Olika “rökzoner” identifierades; platser där det var mycket fimpar på marken. Exempelvis var det mycket fimpar vid passager av butik/tunnelbanestationer samt vid diverse sitt - och hållplatser
  • Det var i många fall långt mellan den plats där rökningen sker (rökzonerna) och den plats där askfat placerats.
  • Det var inte alltid tydligt var den rökande faktiskt får och bör slänga sin fimp.

50%

nedskräpningen (antal fimpar på marken) halverades.

Beteendeinsats

Tre olika dekaler designades utifrån de tre beteendeinsikterna. En dekal som fångar uppmärksamheten och visar vägen till en lämplig plats för att slänga fimpar. En annan dekal syftade till att minska avståndet mellan “rökzonen” och platsen där fimpar bör slängas. En tredje design gjordes för att märka ut de platser där fimpar får och bör slängas. Designen för dessa dekaler var enkel, med “cigarettkodade” symboler och färger.

Dekalerna klistrades direkt på marken/ på “askfat” och utöver dessa bestod kampanjen också av utdelning av fickaskkoppar till de personer som köpte cigaretter i närliggande Direkten-anslutna butiker.

Resultat

Kampanjen pågick under två veckor och mätningar visar att nedskräpningen (mängden fimpar på marken) minskade med 50%. Håll Sverige Rent tittar nu på att implementera liknande lösningar på flera platser runt om i landet.

Färska studier visar att rökare är en av de grupper som skräpar ner i större utsträckning än genomsnittet. Kan vi prata direkt till rökarna har vi större chanser att ändra beteendemönster och se till att fimparna hamnar där de hör hemma framöver Johanna Ragnartz, Håll Sverige Rent.

Fler Case Studies