Smart beteendedesign ska minska matsvinnet i Helsingborgs stad

20 mars 2024 - av Beteendelabbet
Datum
20 mars 2024
Skrivet av
Beteendelabbet
Kategori

Helsingborgs stad har kommit långt i sitt arbete med att minska matsvinn, längre än de flesta andra kommuner då de lyckats halverat sitt svinn under åren 2017–2020. Via Helsingborgs klimatväxlingsfond har nu ett projekt initierats för att förstå och förändra den “slängnorm” som finns hos framför allt de äldre eleverna i Helsingborgs skolor. Till sin hjälp har staden anlitat beteendebyrån Beteendelabbet som är experter på att genom psykologi och design förstå och designa miljöer som gör det lätt att göra rätt, även kallat beteendedesign.

Viktigaste insatserna för att få ner matsvinnet har varit mätning, uppföljning - och framför allt matlagarnas arbete med att minska svinnet vid matlagningen och serveringen av skolmaten. Nu står vi inför den kanske tuffaste utmaningen hittills i arbetet, att förändra elevernas beteenden för att få ner andelen svinn som slängs från tallriken,säger Mónika Rüll Lundin, miljösamordnare och initiativtagare till projektet, skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad

Fem skolor har valts ut för att undersöka “svinnbeteendet” på djupet och tillsammans med eleverna ska Beteendelabbet ringa in bakomliggande faktorer och vad som skulle kunna motivera eleverna att äta upp maten på tallriken. Därefter ska skräddarsydda skalbara insatser tas fram för testning och utvärdering. Det kan handla om allt från förändrade arbetsrutiner i skolköket, ändringar i den fysiska miljön, förstärkande kommunikation eller utbildande insatser för eleverna.

De flesta har både kunskapen om att de borde minska sitt tallrikssvinn men också viljan att göra det. Det är sällan motivationen som saknas, utan andra orsaker såsom sociala normer, vanor och rutiner och den fysiska miljön som påverkar hur vi väljer att agera. Om vi förstår oss på dessa orsaker kan vi designa träffsäkrare insatser för att komma till bukt med problemen, säger Linda Lindström, Beteendestrateg i projektet.

Projektet pågår under 2024 och förhoppningen är att ta fram skalbara lösningar med mätbara effekter som på sikt hjälper skol- och fritidsförvaltningen att nå sina uppsatta mål om max 30 gram matsvinn per person.

Vad är beteendedesign?

Beteendedesign handlar om att kombinera design, psykologi och innovation för att skapa lösningar som möter faktiska behov. Genom att undersöka och förstå de situationer och miljöer där människor fattar beslut är beteendedesignerns uppgift att göra det lätt att göra rätt och att främja, förhindra eller förenkla ett beteende.

Vad är tallrikssvinn?

Matsvinn är den mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hanterats på annat sätt. Det finns tre typer av matsvinn inom en måltidsverksamhet: köks-, serverings- och tallrikssvinn. Tallrikssvinn är helt enkelt den mat som skrapas av från tallriken efter avslutad måltid. Källa Livsmedelsverket

Kontakt

Linda Lindström, Beteendestrateg i projektet, Beteendelabbet 0707-25 89 49 linda@beteendelabbet.se

Mónika Rüll Lundin, miljösamordnare, Skol- och fritidsförvaltningen Helsingborg 042-10 39 32 Monika.RullLundin@helsingborg.se

Tillsammans mot klimatneutralt 2030 Helsingborgs klimatpåverkan ska vara nära noll år 2030. För att nå dit behöver alla vi som bor och verkar i staden tillsammans ta tag i omställningen och hitta nya lösningar. För att kunna leva ett gott liv med låga utsläpp i dag och i framtiden.

Läs mer: https://helsingborg.se/bo-bygga-och-miljo/klimat-och-miljo/tillsammans-mot-klimatneutralt-2030/