Proteinrevolutionen finansieras - För svenska proteiner i världsklass

8 november 2023 - av Linda Lindström
Datum
08 november 2023
Skrivet av
Linda Lindström
Kategori

Foto: Veganska bullar med potatis, Gustav Johanson

Vinnova finansierar åtta innovationsplattformar i satsningen “Ett nytt recept för matsystemet” för att skapa innovation på systemnivå, för ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. En av de plattformar som ska finansieras är “Proteinrevolutionen” som fokuserar på att förflytta normer och ändra beteenden och samtidigt stärka den svenska värdekedjan för alternativa proteiner

Forskningen är tydlig – matsystemet behöver ställas om för att bli hållbar för både människa och miljö. Syftet med Vinnovas satsning är att bidra till denna transformation genom att finansiera en bredd av aktörer och kompetenser som arbetar tillsammans genom att bygga upp innovationsplattformar med ambitiösa omställningsmål. Varje plattform består av minst tre organisationer och ska bidra till experimenterande och utforskande av nya metoder och arbetssätt.

Innovationsplattformen Proteinrevolutionen startas av tunga forskningsaktörer som Lunds Universitet och Albaeco, innovationsdrivna företagen Planethon, Proteinish och Beteendelabbet samt den kulinariske ledaren Gustav Johansson, mest känd för sitt arbete med Jävligt Gott. Målet är att i grunden förändra hur vi producerar, konsumerar och ser på proteiner i Sverige utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi behöver skapa nya beteendemönster för att bryta inbitna normer för att öka konsumtionen av hållbara proteiner samtidigt som den svenska värdekedjan för hållbara proteiner behöver stärkas genom samordnad innovationskraft och partnerskap. Hela vägen från primärproduktion till handel. Svenska producenter och proteinprodukter ska vara konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt. Vägen dit är fortfarande lång och det finns starka marknadskrafter som motsätter sig omställningen.

“Vi föreställer oss ett Sverige där vi konsumerar goda, hållbara och hälsosamma proteiner, samtidigt som ohållbara animaliska proteiner inte längre betraktas som norm. Hittills har omställningen till mer växtbaserade och hållbara alternativ varit kraftigt underfinansierad vilket bidragit till att vi inte ligger i den framkant vi bör kunna göra. Det beviljade anslaget är en viktig signal om förändring och det kommer inte en dag för tidigt. Det finns redan flera viktiga och inspirerande initiativ men nu behöver vi kraftsamla för att ta rejäla kliv framåt. Vi vill starta en proteinrevolution och bygga en plattform för samarbete och innovation som möjliggör nya lösningar och förutsättningar tillsammans”

-Anna Steorn från Albaeco, projektets talesperson

Proteinrevolutionen har en tydlig vision: att svenska proteiner ska vara i världsklass. De är hållbara, goda, prisvärda, tillgängliga, hälsosamma, och producerade inom planetens gränser. Genom detta initiativ kommer Sverige att stärka sin position som en innovationsdriven nation och visa vägen för en bred omställning som främjar hållbarhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Steorn, Albaeco Telefon: 0702781444 Epost: anna.steorn@albaeco.com

Om Proteinrevolutionen

"Proteinrevolutionen" är en banbrytande satsning som har som mål att skapa svenska proteiner i världsklass. Projektet omfattar flera aktörer och syftar till att förändra hur proteiner produceras och konsumeras i Sverige, med hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Målet är att skapa en hållbar och hälsosam framtid genom en revolution inom proteinindustrin. Kärnteamet för plattformen består av av Albaeco, Planethon, Beteendelabbet, Lunds Universitet, Jävligt Gott och Proteinish.