Stockholm Stad

Nudging för hygiensäker äldreomsorg

År
2021
Innehåll
Nudging
Beteendedesign

Utmaning

För att förhindra spridningen av nuvarande och framtida influensapandemier inom äldreomsorgen är det avgörande att underlätta för hygiensäkra beteenden såsom exempelvis handtvätt, skyddshandskar, munskydd och handsprit. Målet med samarbetet med Stockholm stads äldreomsorg var att ta fram enkla, skalbara beteendelösningar som ska hjälpa personal att upprätthålla smittsäkra rutiner och beteenden.

Beteendeinsikt

Beteendeforskning visar att det ibland krävs mer än information och utbildningar för att hjälpa människor att klara av ett beteende som ska genomföras kontinuerligt över lång tid och upprepade gånger varje dag. För att få en bild av hygienbeteenden idag så samarbetade vi med ett äldreboende i Stockholm, vi observerade miljön och beteenden under olika arbetspass och gjorde intervjuer med personalen för att få deras upplevelse av att göra hygienrutiner i olika beslutsmiljöer under en arbetsdag.

+ 313%

Åtgången på munskydd ökade med 2,4 st per dag och boende på avdelningen med insater

+4cl

Mängden handsprit som användes per person och dag på avdelningen fyrdubblades

I observationer och intervjuer framkom att:

  • det saknades kommunikation som visade vägen och påminde på rätt platser ute på äldreboendet
  • det fanns inga extrainsatta städrutiner vid ökad risk för smittspridning
  • det fanns ett behov av ökad tillgång av skyddsmaterial såsom handsprit, munskydd och visir ute i den faktiska arbetsmiljön

Beteendeinsats

En rad olika beteendeinsatser togs fram ihop med personalen på Alströmerhemmet i Stockholm och testades på en av avdelningarna under en månad. På bilderna nedan exemplifieras de olika beteendeinsatserna så som en manual för hygienrutiner, dekaler, skyltning och ökad tillgång till hygienprodukter och skyddsutursting.

Resultat

För att kunna mäta beteendeinsatsernas effekter på personalens beteenden hade vi en kontrollavdelning utan insats och en avdelning med, där vi på bägge avdelning räknade åtgången på skyddsmaterial som som handskar, munskydd och handsprit, innan och efter implementering.

Efter 4 veckor såg vi skillnad mellan planen, användningen av skyddsmaterial ökade enormt på avdelningen med nudgeinsatser jämfört mot kontrollavdelningen. Personalen använder nu nästan fyra gånger så mycket handsprit per person och dag och åtgången av munskydd ökade med 313 procent (2,4 st per dag och boende). En viktig slutsats som kunnat dras efter testperioden är att den ökade tillgången av skyddsmaterial på flera platser hade stor betydelse för följsamhet av hygienrutiner.

En manual för arbetsrutiner och beteendeinsatser vid ökad risk för smittspridning som innehåller instruktioner för hur och vart de olika beteendeinsatserna ska implementeras på ett äldreboende.

Checklistor i form av stora posters sattes upp i anslutning till den plats där beteendet sker.

"Vi uppskattar verkligen ett utvecklingsprojekt som är konkret och direkt riktar sig till de som arbetar närmast de boende"

Charlotta Wallström, Enhetschef Alströmerhemmet

Vi ökade tillgången på handsprit och munskydd runt om på boendet. Dessa platser markerades tydligt med extra påminnelser. Även stationer för tvättning av ytor med ökad smittorisk som nyckelknippor, fjärrkontroller, mobiltelefoner och liknande infördes.

Olika former av dekaler placerades ut i beslutsmiljöer. Dekalerna påminner om munskydd, visir, handsprit och om ytor som löper högre risk för att sprida smitta.

För att aktiverar känslor och empati för varför hygienrutiner som exempelvis visir är viktigt tog vi fram pins med budskap om varför till personalen.

Posters på lägenhetsdörrar med ett personligt tack som undertecknades av varje boende.

Fler Case Studies