Region Gävleborg

Vägmålning fick fler att använda cykelbana

År
2018- 2019
Innehåll
Beteendeinsikt
Nudging
Beteendekartläggning
Beteendestrategi

Utmaning

Region Gävleborg genomförde år 2019 en studie som visar att 50% av de som bor i orten Söderala skulle kunna cykla till sin arbetsplats på 30 minuter. Regionen vill därför uppmuntra fler att ta cykeln till arbete, skola och andra aktiviteter. Som ett steg i detta vill de öka användningen av en nybyggd cykelbanan mellan Söderala och Söderhamn.

30%

fler cyklister

Beteendeinsikt

För att inkludera användarna och för ökad förståelse för cykelupplevelsen idag genomfördes medborgardialoger samt användarresor på en sträcka mellan Söderala och Söderhamn. Några återkommande hinder som cyklisterna upplevde var att det var bitvis otydligt vart cykelbanan fortsatte efter korsningar samt att man under cykelresan saknade någon form av feedback eller återkoppling. Flera uttryckte även att de skulle vilja att cykelturen var en roligare upplevelse, en rolig aktivitet med familjen.

Nudgeinsats

För att skapa en positiv upplevelse och för att visa vägen för cyklister bjöd vi in konstnären Björk Hijoort att skapa en vägmålning på cykelbanan. Konstverket, som heter Lo-Valsen, har starka kopplingar till Hälsingland och består av två lodjur (Hälsinglands landskapsdjur) omgivna av linblommor (Hälsinglands landskapsblomma) och mönster inspirerade från Hälsingegårdarna. Utöver konstverket kompletterades cykelbanan med vägvisande skyltar med återkopplande budskap för att skapa en känsla av uppmuntran för cyklister och på så vis få fler att vilja använda cykelbanan igen.

Resultat

Cykelbanan observerades utan beteendeinsats under en vecka året innan och då registrerades 492 cyklister. Detta jämfördes med samma vecka året efter då vi hade implementerat insatserna. Under de dagarna registrerades 638 cyklister. Under denna testperiod ökade alltså antalet cyklister med 30%.

"Genom medborgardialog, beteendevetenskap och nytänk hjälpte Beteendelabbet oss att öka nyttjandet av våra cykelvägar"

  • Christine Sisell, Region Gävleborg

Fler Case Studies