Håll Sverige Rent

Nudgeguide för minskad nedskräpning

År
2022
Innehåll
Nudging
Beteendedesign
Guide

Varför en nudgeguide?

På uppdrag av Håll Sverige Rent har vi tagit fram en guide för dig som arbetar med att minska nedskräpning av fimpar och snusprillor på offentliga platser. Nudgeguiden baseras på Håll Sverige Rent- och Beteendelabbets praktiska erfarenhet och beteendevetenskapliga kompetens och är ett vägledande material med både inspiration och handfasta verktyg.

Skräpbeteenden

Omkring 1 miljard fimpar slängs på gator och torg runt om i Sverige, varje år. Samtidigt uppger 94% av tillfrågade svenskar att de tycker att det är viktigt att minska nedskräpningen. Vår hjärna är komplex, vi agerar inte alltid i linje med våra ambitioner och kämpar ofta i motvind mot restbeteenden från vår tid som grottmänniskor då vårt primära fokus var att spara på energi. Vi är i grunden lata och letar ständigt efter minsta motståndets väg vilket gör det svårt att fullfölja beteenden som kräver lite mer ansträngning såsom att gå de där extra metrarna till askkoppen. Nudgeguiden är ett material som exemplifierar olika sätt att tackla problemet med nedskräpning genom beteendedesign med förståelse för mänskligt beslutsfattande.

Du kan vara valarkitekt

Med hjälp av Nudgeguiden får du, som arbetar med offentliga miljöer verktyg och ideér för att agera valarkitekt. För att förändra ett beteende måste vi först förstå det och vår guide hjälper dig när du lägger grunden för din nudgeinsats genom att:

  • Välja en plats
  • Observera och dokumentera
  • Identifiera beslutssituationer
  • Göra skräpmätningar

Nudgeverktyg och projekt

Vidare föreslås ett antal nudgeverktyg anpassade till målbeteende och beslutssituation. För att underbygga dessa föreslagna nudgeverktyg innehåller Nudgeguiden också flera exempel på verkliga projekt med fokus på hållbara beteenden. Du kan exempelvis läsa om hur påsholkar minskade nedskräpningen i svenska fjällen, hur monster underlättade sopsortering i Uppsala eller hur engelsmännens empati för fiskarna i Themsen påverkade mängden skräp i vattnet. Dessutom har vi intervjuat aktörer som tidigare använt sig av nudgematerial från Håll Sverige Rent för att ta del av deras tankar, tips och rekommendationer. Guiden avslutas med en konkret checklista med tips för hur du steg, för steg utformar, implementerar och utvärderar en nudgeinsats.

Ladda ner Nudgeguiden på Håll Sverige Rents hemsida

Fler Case Studies