HSB LivingLab

Hönor skapade cirkulärt matsystem

År
2016
Innehåll
Nudging
Tjänstedesign
Design
Experiment
Beteendekollen
Diagnos

Utmaning

HSB Living Lab är ett experimentboende där allting är förberett för forskning och allting i bostadshusets mäts medan de boende i huset lever ett vanligt liv. Här genomförde Beteendelabbet ett innovationsprojekt för att utveckla lösningar för framtidens hållbara boende med fokus på matsvinn. Idag slänger genomsnittssvensken över 70 kg mat per år. Hur bör vi leva i framtiden för att skapa hållbara beteenden som minskar matsvinnet?

-12%

Projektet minskade husets matavfall med över 12 procent och skapade gemenskap bland grannarna och ökad boendetrivsel.

+70KG

Idag slänger genomsnittssvensken slänger så här mycket mat per år. Hur kan vi leva i framtiden för att skapa hållbara beteenden som minskar matsvinnet?

Beteendeinsikt

Genom observation av matavfall och intervjuer med de boende om deras matvanor visade det sig att de konsumerade mycket ägg men också att de slängde mycket frukt och grönt. De boende pratade också om att eftersom maten produceras långt bort är det svårt att känna någon anknytning som skapar värde för maten.

Beteendeinsats

En workshop tillsammans med de boende kring matvanor och matsvinn resulterade i projektet The Urban Hens, ett lokalt cirkulärt matsystem där de boende gemensamt tar hand om en grupp hönor som bor i ett modulärt hönshus placerat nära bostadshuset. De boende ger hönsen sitt matavfall och får färska närproducerade ägg tillbaka.

Implementering:

Tillsammans med de boende designades en prototyp för hönshus anpassat till urbana miljöer. Huset designades som ett modulärt system för att underlätta montering, och fästena är 3D-printade av biobaserat material för att minska miljöpåverkan.

Uppföljning:

För att kunna isolera hönshusets effekt jämförde vi data mot en kontrollgrupp. Kontrollgruppen bestod av liknande bostadshus, där inga beteendeförändrande insatser gjordes. Projektet har visat sig minska husets matavfall med över 12 procent och samtidigt skapat både gemenskap bland grannarna och ökad boendetrivsel.

Läs/se mer

Tillsammans med de boende designades en prototyp för hönshus anpassat till urbana miljöer.

Huset designades som ett modulärt system för att underlätta montering – fästena är 3D-printade av biobaserat material.

En tomat jag odlar själv, slänger jag sällan.

– Boende HSB living lab

Projektet minskade husets matavfall med över 12 procent.

Projektet skapade både gemenskap bland grannarna och ökad boendetrivsel.

Fler Case Studies