ArkDes, AJ Landskap, Gunilla Bandolin

Hej!- beteendedesign för social interaktion

År
2021
Innehåll
Beteendedesign
Beteendeinsats

Utmaning

Under pandemin märktes ett ökat behov av mötesplatser utomhus. Läget aktualiserade också en diskussion kring hur sociala kontakter, även med personer vi inte känner påverkar vår upplevelse av lycka. Vårt projekt som är ett samarbete med AJ Landskap och konstnären Gunilla Bandolin utforskar hur ett offentligt rum i staden kan främja social interaktion och med särskilt fokus på beteendet att säga; hej! Platsen för vårt experiment var Riksdalertorget i Hägersten, Stockholm.

130

åsikter och ideér i vår frågelåda

14

bitarspussel bjuder in till möten

3

professioner i ett tvärvetenskapligt projekt

Beteendeinsikt

Workshops

Projektets olika parter ordnade varsin workshop baserad på sina perspektiv och metoder. På så sätt fick vi ta del av varandras kunskaper och skapade en gemensam grund och verktygslåda för det tvärdisciplinära arbetet.

Frågelåda

Under fyra månaders tid placerades en frågelåda i anslutning till prototypen på Riksdalertorget. Här kunde torgets besökare dela med sig av upplevelsen av platsen önskemål om förbättring och hur en hälsar eller skulle kunna hälsa på andra besökare.

Observation

För att kunna mäta och utvärdera resultatet av prototypen genomförde vi i maj en undersökande observation för att se hur många som säger ”hej” till varandra på torget innan vi introducerar vår prototyp. När prototypen var färdigställd och utplacerad på torget gjorde vi ytterligare en observation i oktober.

Samtal

Genom fysiska och spontana möten med människor på plats på Riksdalertorget fick vi också viktiga insikter kring hur torget användes innan implementering av Fontänpusslet. Dessa insikter tog vi med oss i vårt arbete och utformningen av prototypen.

Nudgeinsats

Fontänpusslet

Vi förstod snabbt att fontänen fungerar som en samlingspunkt på torget. Under vinterhalvåret är fontänen avstängd och blir då mer anonym. Vår idé var att ge fontänen förutsättningar att vara en plats för interaktion året runt. Vi kallar vår lösning Fontänpussel vilket är en möbel bestående av 14 delar byggda i trä. Bitarna kopplas ihop med varandra för att täcka fontänen och erbjuda sittplatser, klättermöjligheter etc. När fontänen används monteras pusslet isär och placeras ut på torget i olika kombinationer och fortsätter att vara sittplatser och lekytor att nyttja.

Resultat

Vid de två observationerna fick vi liknande resultat gällande antalet hälsningar. För ett mer vetenskapligt underlag hade vi behövt göra fler observationer. Att vi under observationen i oktober uppmätte lika mycket social interaktion människor emellan som i maj kan ses som en positiv utveckling då väderleken inte inbjöd till möten i samma utsträckning. Det blev tydligt under observationerna att barnen var ”motorn” på platsen - deras lek gjorde att kontakttillfällen uppstod då föräldrarna började samtala i anslutning till Fontänpusslet. Vi ser fram emot att se hur Fontänpusslet kommer att användas när det under höst och vinter är lock till fontänen.

Vårt projekt utforskar hur ett offentligt rum i staden kan främja social interaktion och med särskilt fokus på beteendet att säga; hej!

Platsen för vårt experiment var Riksdalertorget i Hägersten, Stockholm.

Vi kallar vår lösning Fontänpussel vilket är en möbel bestående av 14 delar byggda i trä. Bitarna kopplas ihop med varandra för att täcka fontänen eller spridas ut på torget.

Fler Case Studies