Linköping kommun & Östgötatrafiken

Beteendetyper - för ökat kollektivt resande

År
2022
Innehåll
Nudging
Beteendedesign

Varför beteendetyper?

Detta metodstöd är framtaget med syfte att användas i arbete för att främja det kollektiva resandet i staden och minska bilismen. Metodstödet grundar sig i tre så kallade “beteendetyper”, en kartläggning av resenärers olika behov som underlättar för utveckling av träffsäkra lösningar. Metodstödet kategoriserar målgrupper efter deras beteenden, förmågor och behov snarare än demografi eller egenskaper.

Hur har beteendetyperna tagits fram?

Materialet har arbetats fram systematiskt genom enkäter, beteendetoeri, experiment samt intervjuer med invånare i Linköpings kommun.

Beteendetyperna har kategoriserats utifrån hur ofta de utför beteendet “att resa kollektivt” vartefter deras förmåga, möjlighet och motivation (COM-B modellen) till att resa mer kollektivt har kartlagts. För vardera beteendetyp har ett övergripande behov identifierats. Utifrån behovet har ledande principer tagits fram för idéer om hur behoven kan mötas med mål om att designa träffsäkra beteendeinsatser. Baserat på denna kartläggning och kategorisering ges rekommendationer för olika beteendeförändrande insatser för respektive beteendetyp.

När kan metodstödet användas?

Metodstödet kan användas vid exempelvis verksamhetsplanering och beslutsprocesser, i utvecklandet av kampanjbrief mot byrå eller som verktyg till idé-processer och skapande av beteendeinsatser.

Till för att testas

Du får gratis tillgång till metodstödet genom att maila oss på hej@beteendelabbet.se. Vår ambition är att materialet används och därigenom utvecklas och tar mer än gärna emot feedback från er. Om ni vill berätta för oss hur ni använt metodstödet och vad det resulterade i blir vi jätteglada. Lycka till!

Fler Case Studies