Gästrike Återvinnare

Ökad återvinning med lokalt ledarskap

År
2016-2020
Innehåll
Beteendevetenskap
Beteendeinsikter
Beteendedesign

Utmaning

Skräpiga återvinningsrum, felaktig sortering och missnöjda hyresgäster är vanliga problem som de allra flesta fastighetsägare känner igen. Det är en utmaning att få många personer med olika ambitionsnivåer och motiv att samarbeta kring ett gemensamt åtagande såsom återvinning. Situationer som denna, där individernas beteenden inte alltid tjänar det gemensamma målet kallas för “allmänningarnas tragedi”. Nobelpristagaren och nationalekonomen Ellinor Ostrom har ägnat sitt liv i att forska på just detta dilemma och har i sin forskning sammanställt åtta gemensamma designprinciper för lyckade samarbeten. Vi inspirerades av Ostroms principer om delaktighet och medbestämmande i utformandet av nudgeinsatser till Nordost.

Beteendeinsikt

Under intervjuer och workshops med de boende fick vi veta att många upplevde återvinningsrummen som mörka, illaluktande och otrygga. Det fanns också en tydlig kunskapslucka hos många av de boende kring hur och varför man bör sortera sitt avfall och det saknades någon form av muntlig kommunikation/information. En återkommande tanke som delades av många boende var “ varför ska jag sortera rätt/ ändra mitt beteende, när ingen annan gör det?”

80%

Andelen hyresgäster som tycker att avfallshantering och återvinningsrum fungerar bra eller mycket bra

+ 60%

Mängden korrekt sorterat matavfall ökade

+ 30%

Mängden korrekt sorterade förpackningar och tidningar ökade

Beteendeinsats

Lokalt ledarskap

Vi skapade två nya yrkesroller med titeln miljövärd, vars uppdrag var att skapa personlig närvaro, observera hyresgästernas sortering och skapa en positiv dialog kring återvinning. Bland annat knackade värdarna på hos 750 hushåll, delade ut sorteringspåsar och förklarade hur en ska sortera rätt och varför det är viktigt.

Positiv återkoppling

I och med sin närvaro i miljörummen kunde Miljövärdarna hjälpa de boende att sortera rätt, svara på frågor och även påpeka och förebygga misstag. Miljövärdarna hade också en viktig uppgift att ge personlig och direkt beröm när de boende utförde önskvärda beteenden.

Visa vägen

Som en del i en redan pågående upprustning av området byggdes också nya, transparenta och rymliga miljörum. De nya miljörummen var försedda med skärmar där en instruktionsvideo för sortering visades. På dessa skärmar gavs återkoppling för hur sorteringen förbättrats jämfört med fjolåre

Resultat

Projektet i Nordost syftar till långsiktig beteendeförändring och startade redan 2016 vilket gör att resultaten är många, direkt kopplade till återvinningen är bland annat att projektet ökade mängden korrekt sorterat matavfall och minskade mängden restavfall. Dessutom ökade den positiva upplevelsen av sortering bland hyresgästerna.

I samband med en upprustning av området byggdes också nya återvinningsrum med bra ljusinsläpp och större ytor än förut.

Miljövärdarna genomförde bland annat aktiviteten "Ge nordost 30 min" där hyresgäster städar i området och blev bjudna på fika.

Den här gången känns satsningen på riktigt- Hyresgäst, Nordost

Miljövärdarnas uppdrag var att närvara vid och observera sorteringsarbetet och skapa en positiv dialog kring återvinning.

De nya miljörummen förseddes med skärmar där en instruktionsvideo för sortering visades. På dessa skärmar gavs också återkoppling kring återvinningsgraden.

Fler Case Studies