Sök jobbet som hubbvärd i Björklinge

26 januari 2023 - av Beteendelabbet
Datum
26 januari 2023
Skrivet av
Beteendelabbet
Kategori

Vi söker dig!

Pilotprojektet The Local Hub i Björklinge ska under 2023 undersöka intresset av att ha tillgång till en arbetsplats närmare hemmet. Tanken är att en lokal arbetshubb kan minska antalet bilresor till andra orter, samtidigt som det gynnar det lokala närings- livet. Det skapar på så sätt bättre förutsättningar för fler att bo, arbeta och verka i – och i närheten av – tätorter på landsbygderna. Hubben kan även användas av företagare, bygdegrupper och föreningar som möteslokal. The Local Hub kommer att vara placerad i Björklinge centrum.

Rollen som värd för pilotprojektet The Local Hub i Björklinge kommer att testas och ut- värderas kontinuerligt under projektperioden på sex månader, ett arbete där värdens insatser och proaktiva förslag spelar en viktig roll för att få verksamheten att fungerapå ett bra sätt för alla parter långsiktigt. Det finns en eventuell möjlighet till förlängning och utökning av tjänsten.

Under den sex månader långa projektperioden så är det en projektanställning på deltid, enligt överenskommelse. Eftersom värden ska vara med och testa och utveckla The Local Hub, så ser vi gärna att hen använder lokalen som arbetsplats för en kompletterande del- tidsanställning eller annan sysselsättning. I sådana fall skulle ett rabatterat medlemskap i The Local Hub kunna diskuteras som en del av ersättningen.

I rollen som värd är du ansiktet utåt för The Local Hub. Du ansvarar för externa och interna kontakter som har att göra med dess erbjudande som arbetsplats och möteslokal. Kontakterna sker via e-post, telefon och sociala medier. Du ska dessutom vårda lokalen och se till att regler efterlevs, så att det är ett ställe där man trivs tillsammans på ett ansvarstagande och respektfullt sätt. Det är meriterande om du har:

• Erfarenheter från ett serviceyrke

• Goda kunskaper och problemlösningsförmåga för datorer och tillhörande utrustning

• Erfarenhet att arbeta med webbplattformen WordPress

• Intresse och vana av att kommunicera via sociala medier

• Erfarenheter och intresse av administrativa uppgifter som fakturahantering, uppdatering av kundregister, inköp och mötesbokningar

Vänligen e-posta din ansökan, i form av personligt brev och CV eller LinkedIn-profil, till: info@bjorklingecentrum.se senast den 12 februari 2023.

Se en film om The Local Hub och projektet här.

Partners i pilotprojektet The Local Hub i Björklinge är Uppsala kommun, STUNS, Björklinge C och Beteendelabbet. Vinnova, Sveriges innovations- myndighet, har gett omkring två miljoner kronor i projektstöd 2022–2023.