Höj (b)rösten för nudging inom vården!

1 november 2018 - av Beteendelabbet
Höj (b)rösten för nudging inom vården!
Datum
01 november 2018
Skrivet av
Beteendelabbet

I veckan (31/10) kunde man läsa i tidningen Vårdfokus att var femte kvinna uteblir från sin mammografi.De flesta kvinnor vet, rent rationellt, att en mammografisk undersökning är en billig livförsäkring. De flesta vill också gå. Bara inte idag. Eller nästa vecka. Det här är ett tydligt exempel på där det finns ett gap mellan vilja och handling. Ett gap som kan behöva överbryggas med en nudge.

Förutom att vissa helt enkelt är rädda för ett eventuellt obehagligt svar, inte tycker sig ha tid eller råd, eller inte helt förstår språket på kallelsen, så är det två faktorer som rent beteendemässigt kan vara problematiskt när det kommer till screeningkallelser. Det ena är att kallelsen kan handla om drop-in-tider, och det andra är landstingen inte skickar ut påminnelser. Detta trots riktlinjer från EU och RCC.

Hur blir vi påminda?

Låt oss ta en titt på hur påminnelser kan nudga folk till bättre beslut. Färsk forskning från Uppsala Universitet visar att påminnelsenudges är ett otroligt viktigt verktyg för att kunna påverka och styra hälsosamma beteenden inom vårdsektorn (Wickström Östervall, 2017). Sådana sker ofta i vardagen och kan ta sig olika uttryck. Till exempel har vi notifikationer på telefonen som påminner oss om att svara på smset som plingande för fem minuter sedan. Diabetessjuka har en insulinmätare som påminner om att det är dags att injicera insulin om man glömt. Har vi missat en räkning så får vi en påminnelsefaktura och ser till att få det gjort direkt. En nudge kan alltså vara avgörande för relationer, blodsocker och ekonomi o.s.v. Men viktigare än allt detta: Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Snoozefällan ♥ drop-in

Har man jobb, familj och andra åtaganden kan det vara svårt att planera in en tid. Därför finns det även drop in-tider. Men som vi vet är det oerhört lätt att prokrastinering gör sig påmint när vi ska göra något jobbigt. Är det dessutom helt upp till oss själva så är det ännu lättare att förtränga. Lätt att trycka på snooze. Med andra ord är drop-in tider mumma för vår automatiska benägenhet att skjuta på det jobbiga. Därför är en förinbokad tid att föredra rent beteendemässigt. Det nudgar oss att verkligen gå.

Med detta skickar Beteendelabbet en vänlig men tidsbestämd påminnelse till vart och ett av de 11 av 21 landsting i Sverige som inte följer riktlinjerna och påminner kvinnor om deras mammografitider.