Tre kvinnliga nudgingproffs

10 februari 2019 - av Beteendelabbet
Tre kvinnliga nudgingproffs
Datum
10 februari 2019
Skrivet av
Beteendelabbet
Kategori

Kommer du ihåg något från högstadiets historielektioner? Kanske någon kung på skidor och något krig i dimma? Antagligen minns du väldigt få kvinnliga historiska personer. Det är inte ditt fel, det är patriarkatets! I sann nudging-anda vill vi därför knuffa dina kunskaper i rätt riktning genom att uppmärksamma Internationella dagen för kvinnor och flickor i vetenskapen. Vårt bidrag till dagens firande blir att du får lära dig om tre nudingproffs. På så sätt kan du knuffa undan åtminstone en gubb-kung ur minnet och ersätta honom med några nutida och inspirerande kvinnor.

Kristen Berman är en av grundarna till Irrational labs som jobbar med beteendedesign för företag och organisationer som vill underlätta för sina användares hälsa, ekonomi och välbefinnande. Tillsammans med sin kollega Dan Ariely har hon skrivit flera handböcker i beteendeförändring som används som underlag för arbete hos stora företag som Google och Netflix. Berman bor och jobbar i San Fransisco och år 2015 var hon en av grundarna till Common Cents Lab, ett initiativ med syfte att förbättra den ekonomiska statusen för Amerikas underklass. Common Cents har tillsammans med olika företag genomfört över 50 projekt och experiment som påverkat tio tusentals människor. Berman är också rådgivare för flera stora företag och hon är en flitigt anlitad föreläsare.

Tips: Berman förklarar skillnaden mellan product manager och beteende product manager.

Ett spännande experiment där en grupp människor, genom nudging hjälpte varandra att nå sina olika, personliga mål.

Linnea Gandhi och hennes kollegor på BehavioralSight hjälper företag att applicera insikter och metoder från beteendeveteneskap till olika typer av interna och externa problem. Gandhi har en kandidatexamen i psykologi och filosofi från Harvard Universitet och en master från Chicago Booth. Nu delar hon sin tid mellan arbetet på BehavioralSight och att undervisa i beteendevetenskap på masternivå. Ghandis arbete fokuserar mycket på beslutsprocesser och hur människor agerar i valsituationer. BehavioralSight har kunder från olika branscher och de jobbar ofta med att optimera beslutsmiljöer och att mäta, utveckla och förändra beteenden hos både personal och kunder. Gandhi betonar ofta vikten av att göra tester och experiment för att kunna utforma en lösning som faktiskt fungerar.

Tips: Linnea Gandhi tipsar om hur företag kan använda sig av beteendedesign(podd).

I den här podcasten ger Linnea Gandhi tips om hur företag kan förstå olika kundbeteenden.

Katherine L. Milkman är lärare på The Wharton School of the University of Pennsylvania och hennes forskning handlar om långvariga lösningar för våra beteenden kring bland annat sparande, hälsa och diskriminering. Milkman har fått en massa priser för sin forskning och hon utsågs till en av världens 40 bästa ekonomilärare under 40 av Poets and Quants. Milkman skriver återkommande om beteendeekonomi i vardagen i den välkända tidskriften The Washington Post. Milkman är en väldigt uppskattad lärare och hon får ett en hel rad utmärkelser för sin förmåga att förmedla ideér och kunskap till sina studenter. I sin forskning använder Milkman insikter från ekonomi och psykologi och du kan följa hennes arbete med initiativet Behavior Change for Good i podcasten Freakonomics Radio.

Tips:

I sitt TED-talk pratar Katherine L Milkman om varför vi misslyckas och hur vi hämtar oss från misslyckanden. (Youtube)

Katherine L Milkman skriver om de psykologiska aspekterna kring vad som gör att visst material på internet blir viralt.