Wästbygg

Säkrare arbetsmiljö med Oj! & Aj!

År
2020
Innehåll
Beteenderesan
Nudging

Utmaning

Byggarbetsplatsen är en av Sveriges farligaste arbetsplatser. En god tillbudsrapportering, det vill säga rapporter om skador eller eventuella risker är en viktig faktor för ett fungerande, proaktivt säkerhetsarbete. Wästbygg ville med hjälp av nudging öka sin tillbudsrapporting och därmed skapa en säkrare arbetsmiljö.

Beteendeinsikt

I intervjuer med anställda och genom kartläggning av beteenden på byggarbetsplatsen upptäcktes bland annat att själva ordet “tillbud” upplevdes komplext och förknippades med allvarlig skada eller död. Därmed uteblev rapporter där “ingen kom till skada” eller där det bara fanns risk för skada. Oklara rutiner och en tidskrävande process bidrog till utebliven rapportering.

87%

ökning av tillbudsrapporter

Beteendeinsats

Rapporteringsstationer placerades ut i direkt anslutning till arbetsmomenten för att påminna vid rätt tidpunkt samt underlätta processen för rapportering. Aj! och Oj! användes för att tydligare förklara vilken rapport som passar vid vilket tillfälle. Ständigt uppdaterade affischer med återkoppling och positiv feedback kring antalet inkomna rapporter och vilka åtgärder som vidtagits utifrån vad som rapporterats in placerades runt om på arbetsplatsen.

Resultat

Under de 18 månader som insatserna utvärderas nästan dubblerades antalet tillbudsrapporter i jämförelse med föregående period. Framförallt ökade de rapporter som gäller riskfyllda händelser och uppmärksammade brister i arbetsmiljön . Även antalet faktiska olyckor minskade.

"Tack vare nudgeprojekt har vi sett hur vi med små medel kan uppnå stor beteendeförändring" Susanne Liljedahl, VD Wästbygg

Fler Case Studies