ICA Banken

Strategi för plånboken

År
2018 – 2019
Innehåll

Utmaning:

ICA Banken vill arbeta mer utifrån beteendeekonomiska insikter för att underlätta för sina kunder att spara pengar och göra smarta konsumtionsval. Genom kommunikationsbyrån Wenderfalck har ICA Banken tagit in Beteendelabbet som bankens beteendebyrå. Banken vill ha hjälp med beteendestrategi och löpande rådgivning inom deras tjänster och externa kommunikation.

Beteendeinsikt:

Vi vet att sparande är svårt. Många vill gärna ha bättre koll på sin vardagsekonomi och 4 av 10 svenskar säger sig ha haft allvarliga konflikter kring ekonomi som påverkat deras relation med familjemedlemmar och vänner. Det finns många tankefällor som kommer i vägen och skapar ett gap mellan vilja och handling, vilket i sin tur skapar dåligt samvete. Genom att arbeta tillsammans med ICA Banken och fungera som en rådgivare och beteendeexpert ville vi hjälpa fler att börja spara.

4/10

På 10 personer har 4 haft så allvarliga konflikter om ekonomi att de påverkat relationen med familjemedlemmar eller vänner negativt i efterhand.

670 000

Så många som 670 000 svenskar har dåligt samvete varje månad över att de inte har koll på sin ekonomi.

500 000

En halv miljon svenskar har mått dåligt över räkningar och annan finansiell kommunikation från banken.

Lösning:

Samarbetet med ICA Banken är ett långvarigt projekt där en av våra beteendestrateger löpande arbetar tillsammans med ICA Bankens vardagsekonom Magnus Hjelmér. Samarbetet har bland annat inneburit gemensamma seminarium och löpande arbete med ICA Bankens externa kommunikation. En viktigt del i samarbetet är en Beteenderapport som handlar om hur ICAs kunder kan undvika ekonomiska tankefällor och på så vis spara mera, vill du läsa rapporten här. Syftet med rapporten var att ge läsaren en bättre förståelse för sina egna beteenden för att kunna göra nödvändiga förändringar i sin privatekonomi. På ett enkelt och underhållande sätt förklarar rapporten hur våra beteeenden påverkar våra beteenden. Uppdraget hos ICA Banken fortsätter även under 2019.

Det finns flera likheter mellan svenska folket och Alfons Åberg.

Fler Case Studies