#Covid19nudge

Gratis nudges mot covid-19

År
2020
Innehåll
Nudging
Gerillakampanj

Utmaning

Många gånger är våra beteenden ganska omedvetna, känslostyrda eller sker på vana och rutin. Detta är inte alltid till vår fördel i tider när vi behöver förändra våra beteenden enligt myndigheternas riktlinjer till följd av covid-19. Det kan vara svårt att skapa nya beteenden i redan invanda mönster. Därför kan vi behöva nudges som hjälper oss till att förändra vårt automatiska vardagsbeteende. Vi har tagit fram nudgematerial som du enkelt kan ladda ner, skicka till tryck och sätta upp i offentlig miljö.

Nudgematerialet

Folkhälsomyndigheten har gått ut med riktlinjer om att vi till exempel borde hålla fysiskt avstånd och tvätta våra händer ofta och länge.

Information är bra, men att kommunicera där beteendet faktiskt sker, eller borde ske, är bättre. Därför har vi tagit fram material som lämpar sig till att sättas upp i beslutssituationer där vi borde förändra våra beteenden. Vi vill aktivera de livsavgörande besluten med att kommunicera vid rätt tidpunkt.

Det har uppmärksammats att myndigheternas informationsinsatser inte nått fram till vissa utsatta grupper. Därför ville vi göra budskapet enkelt, inkluderande och lätt att förstå för alla. I materialet som tagits fram påminns du bland annat att tänka på folk som arbetar inom vården och folk i riskgrupp via emojis istället för massa text. Forskning visar att vi snabbare uppfattar budskapet i en text med emojis och att vi associerar de med känslor.

HÄR kan du ladda ner materialet gratis med instruktioner och rekomendationer för implementering. Tack till tryckeri Rix90 som gav oss en bra deal för att trycka upp detta material. Lycka till!

Knappar och handtag är ställen som kan exponeras för droppsmitta via händer. Därför tog vi fram en dekal som uppmuntrar till att använda armbågen istället.

Enligt myndigheternas riktlinjer är det bra att tvätta händerna i 20-30 sekunder. Det är längre än man tror. Låten "blinka lilla stjärna" är på pricken 30 sekunder lång. Därför tog vi fram klistermärken med låttexten som kan sättas upp på toaletter.

Vår hjärna är programmerad för att snabbt kunna läsa av ansiktsuttryck. Det kan vara en förklaring till varför vår hjärna processar emojis som mer emotionell kommunikation - Linda Lindström

För att minska smittospridningen av covid-19 behöver vi hålla fysisk distans. Gärna två meters avstånd enligt myndigheter. Det är svårt att gissa sig till och kan ibland vara svårt att komma ihåg. Därför har vi tagit fram klisterremsor som visar avståndet.

Enligt folkhälsomyndigeten ska vi hålla fysiskt avstånd, gärna två meter. Det kan ett beteende vi kan aktivera genom att sätta upp fotspår och därmed illustrera hur långt avståndet bör vara.

Denna dekal syftar till att få folk att sitta med större avstånd på platser som bänkar, i kollektivtrafiken och på restauranger

Vi vill bland annat påminna folk till att ta hänsyn till äldre människor i riskgrupp. Därför kommunicerade vi med ❤️👵🏻

Fler Case Studies