Gamify Us

Nudging – 90% valde vegetariskt

År
2018
Innehåll
Nudging
Experiment

Utmaning:

På konferensen Gamify-Us 2018 gjorde vi ett nudgingexperiment för att få fler besökare att välja vegetarisk lunch.

Beteendeinsikt:

Vi människor är bekväma vilket gör att vi sällan bryr oss om att frångå förvalda alternativ. Denna insikt gör att vi genom att förändra det förvalda alternativet också kan förändra beteenden.

90%

Av besökarna på konferensen valde vegetariskt tack vare nudging.

Lösning:

I anmälningsformuläret till konferensen ändrade vi så att vegetarisk lunch blev förvalt. Ville du istället ha kött var du tvungen att göra ett aktivt val och frångå det förvalda.

Resultat:

Att ha det vegetariska alternativet förvalt resulterade i att 90% av besökarna åt vegetariskt. Det kan jämföras med året innan då endast 12% gjorde detsamma, då kött var det förvalda alternativet.

Undersökningar visar att många kan tänka sig att välja vegetariskt, både av miljö-och hälsoskäl. Trots detta är det få som får från vilja till handling. Vi fastnar lätt i gamla hjulspår och många av våra vardagliga val sker på automatik. Det finns därför en oerhörd potential i att använda nudging och förändra förvalda alternativ för en mer hållbar värld, både miljö- och hälsomässigt.

Resultatet som presenterades för gästerna av Beteendelabbet resulterade i stort jubel och applåder.

– Sara Ek, Projektledare, GamifyUs

Fler Case Studies