Gerilla experiment

En halv brownie gör hela skillnaden

År
2018
Innehåll
Nudging
Experiment

Utmaning:

Om alla människor på jorden får samma levnadsvanor som vi i Sverige skulle vi enligt WWF(2016) behöva drygt 4,3 jordklot. Vi i Sverige har idag levnadsvanor som inte är hållbara för varken oss själva eller vår omvärld. Matkonsumtionen i västvärlden är en av de största miljöbovarna. Vi gjorde därför ett gerilla experiment på en konferens med 900 besökare. Vi ville undersöka om en mindre portionsstorlek kan funka som en nudge mot ett mer hälsosam val.

900 Besökare

Under ett av våra föreläsningsuppdrag gjorde vi ett gerilla experiment med 900 konferensbesökare.

47KG

Det gick åt 47kg på planet som serverades hela brownies.

-56%

På våningsplanet där halva brownies serverades var den totala åtgången endast 21kg.

Lösning:

Under fikapausen på konferensen placerades två stora buffébord på lokalens två olika våningar. Det enda som skilde borden åt var storleken på de brownies som serverades. På det ena buffébordet serverades hela brownies och på det andra delade vi dem på hälften. Det fanns möjlighet för samtliga deltagare att förse sig med mer brownie om de så önskade. Antalet personer och åtgång av kakor för dessa personer registrerades fortlöpande av personal på plats. Efter experimentet frågades några av deltagarna på båda planen om de var nöjda med fikat eller om de velat ha mer/mindre.

Resultat:

Experimentet visar att portionsstorleken spelar roll.
På våningsplanet där halva brownies serverades var den totala åtgången 21kg medan det på planet som serverade hela brownies gick det åt mer än dubbelt så mycket 47kg. Samtliga deltagare var nöjda med sitt fika, även de som “bara” serverats en halv brownie. Experimentet visar att en enkel och kostnadseffektiv nudge som att minska portionsstorlek på den mat som serveras kan knuffa folk till att äta mindre och mer hållbart. Genom att enkelt minska portionsstorleken kan vi vara med och bidra till en bättre och mer hållbar planet.

En mindre portionsstorlek kan funka som en knuff mot en mer hälsosam livsstil.

Fler Case Studies