Vinnova, Uppsala Kommun , STUNS, Björklinge C, Krook & Tjäder

Beteendedesign för minskad bilpendling

År
2022-2023
Innehåll
Beteendedesign
Nudging
Mobilitet
Hållbarhet

Utmaning

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun och bilpendling från de mindre orterna in till staden genererar stora mängder, skadliga koldioxidutsläpp. Som ett led i sitt klimatarbete vill kommunen undersöka hur hållbar beteendeförändring kan minska biltrafiken I samarbete med Uppsala kommun, STUNS och Björklinge centrum ville Beteendelabbet testa om erbjudandet av fler lokala möjligheter till distansarbete kan påverka antalet bilresor och samtidigt främja näringslivet på landsbygderna.

Beteendeinsikt

Genom omvärdsanalys av liknande initiativ och affärsmodeller, platsbesök, enkäter och intervjuer kartlade Beteendelabbet upplevelser, beteenden och behov kring arbetspendling, distansarbete och livspusslet. I kartläggningen upptäcktes ett stort intresse för en lokal arbetshubb i orten Björklinge, 2,5 mil från Uppsala. Här var det många som uttryckte en önskan om att variera var de arbetar och flera angav social gemenskap som en anledning för dem att använda lokalen. En enkät specifikt för Björklinge gav ytterligare insikter som också togs vidare genom intervjuer. Bland annat upptäcktes att:

88 av 100 respondenter önskade arbeta närmare sitt hem

90 av 100 kan tänka sig att prova på att jobba från en lokal arbetshubb

The Local Hub

Projektets andra del innebar skapandet av en pop-up arbetshubb i Björklinge som under sex månader ska fungera som en testarena för utformandet tjänsten och av ett skalbart hållbart koncept. I en före detta frisörsalong mitt i Björklinge Centrum omvandlades till en social och inbjudande plats där den som vill kan skaffa medlemskap och arbeta på distans. Lokalens inredning och materialval är gjorda utifrån ett cirkulärt tänk och alla möbler är second hand.

En stor del av arbetet med The Local Hub bestod också av designandet och utformandet av projektets hemsida som ger medlemmarna möjligheten att förhandsboka kontorsplatser och mötes rum. Här hittar du thelocalhub.se The Local Hub invigdes den 30 mars, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala kommun Erik Pelling klippte bandet och höll invigningstal för journalister och intresserad allmänhet.

Lokalen har 20 kontorsplatser såväl som mötesrum, fokusrum och sociala ytor för fika och samvaro. Vem som helst (privatpersoner såväl som företag) är välkomna att bli medlemmar och för ett förmånligt pris använda The Local Hub som alternativ arbetsplats.

Vägen framåt

Fram till 2024 pågår ett löpande och irritativt arbete där formen för en arbetshubb arbetas fram, både som fysisk plats, dess erbjudande och som lönsam tjänst. Det återstår ännu att se hur tjänsten utvecklas vad gäller medlemsantal och hur detta i förlängningen påverkar bilismen.

Med förhoppning att projektet ska verka systemförändrande och leda till fler arbetshubbar är tanken att projektet sammanfattas i en guide med lärdommar. Förhoppningen är att detta material sedan används av exempelvis entreprenörer, bygdeföreningar, utvecklingsgrupper och företag som vill skapa en liknande arbetshubb i andra tätorter på landsbygden i Uppsala och övriga Sverige.

Här hittar du The Local Hubs hemsida och här projektets instagram

Vi ser The local hub som en storskalig prototyp där vi formar den efter användarnas behov och beteenden
Cecilia Carlqvist, landsbygdsstrateg på Uppsala kommun

Fler Case Studies