Därför behöver din organisation en beteendebyrå

24 mars 2019 - av Beteendelabbet
Därför behöver din organisation en beteendebyrå
Datum
24 mars 2019
Skrivet av
Beteendelabbet

Fler och fler organisationer börjar inse poängen med att förstå sina kunder och anställdas beteenden och hur de kan påverkas. Enligt en ny rapport från McKinsey anlitar många organisationer och företag ur olika branscher beteendebyråer för att utveckla sin verksamhet. Att anlita en beteendebyrå är en chans att göra stor skillnad i din organisation, både internt och externt. Som Sveriges första beteendebyrå är vi såklart starka förespråkare för att fler ska få upp ögonen för nudging och beteendedesign. Därför ger vi dig nu 3 anledningar till varför din organisation behöver en beteendebyrå.

Nudging gör det lätt att göra rätt

Nudging som begrepp myntades av en nobelpristagare, bara en sån sak! Beteendeekonomen Richard Thaler skrev ( tillsammans med Cass R. Sunstein) boken Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness som argumenterar för vikten av att förstå mänskligt beslutsfattande, hur vi sällan är rationella och hur vi alldeles för lätt fastnar i olika tankefällor. Dessa tankefällor får oss att ta beslut och agera på sätt som i varken gynnar oss själva eller verksamheten i längden. Nudging är ett sätt att komma runt dessa fällor, eller nyttja dem till fördel och göra det lätt att göra rätt.

Först var det främst regeringar, myndigheter och enskilda aktörer som arbetade med nudging för att skapa beteendeförändring. Nu börjar allt fler företag och organisationer att haka på. Säga vad man vill om Uber som företag men att de väljer att skapa en egen beteendebyrå säger något om att de ser möjligheter med att arbeta strategsikt med beteendeinsikter inom affärsstyring. Det är inte en slump att nudging får så mycket uppmärksamhet just nu och om du inte vill vara sist på bollen är det är hög tid att undersöka vad metoden kan göra för dig.

Flytta fokus från attityd till beteende

Vi människor tenderar att säga en sak och göra en annan. Vi lever inte riktigt som vi lär och är inte så hälsosamma, effektiva eller toleranta som vi säger oss vara. Det uppstår lätt ett gap mellan vilja och handling. Den felande länken är oftast inte enskilda personers attityd utan istället handlar det om mänskligt beteende. Med hjälp av nudging kan beteenden förändras, förstärkas eller förenklas. I ett av våra projekt lyckades vi till exempel genom en mer människocentrerad arbetsprocess, öka återvinningen på en byggarbetsplats med 90 ton som i sin tur ledde till stora besparingar.

Om du väljer att anlita en beteendebyrå kan insatserna fokuseras kring specifika beteenden eller så kan byrån ha ett övergripande ansvar för att organisationen styr mot en mer resultatinriktad beteendeförändring. Beteendebyrån kommer oavsett att spela en avgörande roll i implementeringen av beteendeförändringen och att introducera nya arbetssätt. Med en beteendelins på projektets alla delar blir det lättare att skapa resultatinriktade och mätbara mål. Genom sin kompetens inom både psykologi, beteendeekonomi och design använder beteendebyrån använder innovativa metoder för att analysera och diagnostisera olika utmaningar och kartlägga eventuella hinder för förändring.

Testa och mät vad som funkar!

Tanken med nudging är inte att tvinga någon att ändra sitt beteende. Det handlar inte om att tjata på någon att sluta röka, bli vegan eller börja cykla istället för att åka tunnelbana. Inte heller handlar nudging om att stifta lagar och verkställa förbud kring olika beteenden. Nudging bör heller inte innehålla någon form av ekonomisk kompensation för den som “nudgeas”. Målet med nudging så som vi på Beteendelabbet arbetar med det är att skapa beteendeförändring som gynnar både individen, de affärsmässiga resultatet – och planeten.

När vi arbetar med nudging använder vi oss av en rad olika nudgeverktyg. Verktygen hjälper oss att se på vilka sätt ett beteende skulle kunna uppmuntras, förstärkas eller förändras. Dessa verktyg kan till exempel innebära att förändra standardvalet, rama in och förstärka det önskade budskapet, att påminna vid rätt tidpunkt eller engagera användaren i lösningen.

Ibland kan det vara svårt att identifiera vad som är en nudge och inte. Vi skulle vilja byta ut frågan “är det här en nudge? till “leder det här till beteendeförändring?” Nudging är ingen universallösning som fungerar på alla slags situationer och problem. För att skapa långvarig beteendeförändring gäller det att analysera, testa, experimentera, utvärdera i en irritativ process. Att skapa beteendeförändring tar tid och nudging är ingen quick fix. Däremot är det ofta ett effektivt och intressant sätt att närma sig mänskliga beteenden och se vad som påverkar våra val och hur vi agerar i olika situationer.

Nyfiken? Kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa dig med!