Fyra råd för ansvarsfull nudging

15 april 2019 - av Elsa Stålner Correia
Datum
15 april 2019
Skrivet av
Elsa Stålner Correia

Hur många gånger har du blivit nudgad idag? Godiset som fanns i perfekt ögonhöjd när du köade till kassan, påminnelsen i mobilen om morgondagens tandläkarbesök, skylten vid äpplena med information om ekologiska val och bestämmelsen om automatiska register för pensionssparande. Vår vardag är full av nudging av olika slag och med olika syfte. Vissa finns där för att hjälpa oss, att guida oss till ett beslut som är bra för oss, samhället och planeten. Andra är mest ett sätt för någon att tjäna pengar på dina beslut. Låt oss kika närmare på det här med ansvarsfull nudging och hur vi kan lära oss att skilja på en nudge och en så kallad “sludge”.

När blir en nudge en sludge?

I takt med att allt fler upptäckt potentialen i att använda sig av nudging för att skapa beteendeförändring har risken för att metoden missbrukas också ökat. Ansvarsfull nudging syftar alltid till att hjälpa eller underlätta för den som påverkas. Den lilla knuffen som nudging utgör är tänkt att påverka personen i en riktning dit hen redan i tanken och viljan var på väg. Det handlar om att göra det lätt att göra rätt. Utan att förhindra det fria valet. Men samma metoder kan också användas endast för ekonomisk vinning där knuffen snarare handlar om att få oss att konsumera mera, ta beslut som i stunden känns bra men som i förlängningen får oss eller planeten att må sämre. När avsikten inte i första hand är att hjälpa eller underlätta för den som påverkas är det inte längre en nudge, utan en sludge!

Är nudging manipulativt?

Det enkla svaret på den frågan skulle kunna vara - Ja. Det är en vanligt förekommande kritik mot nudging som metod, att den är manipulativ och hindrar människors fria val. Men låt oss titta närmare på detta och se vad som egentligen menas, somliga nudges kan nämligen vara mer manipulativa än andra. Det finns forskare som provat att delat in nudging i två kategorier beroende på vilket av våra tankesystem nudgingen triggar, för att kunna avgöra hur manipulativ en viss nudge är (vi har tidigare skrivit om detta här). Tankesystem är, enkelt förklarat, de två sätt som vi människor tänker på. Vi har ett automatiskt system som är impulsivt och lättpåverkat som får oss att köpa saker på extrapris eller ta alla möjliga genvägar för att slippa anstränga oss, och ett reflektivt system som vi använder till kluriga gåtor och genomtänkta beslut som husköp och pensionssparande. Vårt automatiska system är lätt att påverka men när vi använder det här systemet har vi också en tendens att fatta beslut som är bra i stunden men som i längden kanske gör oss mer ont än gott. Att försöka påverka andra människors automatiska system kan därför vara lurigt och inte alltid helt okej - det skulle i vissa fall kunna ses som manipulation. Faktum kvarstår dock att det alltid, i alla beslutssituationer finns ett beslut som är förvalt för oss och och att vi inte kommer ifrån faktumet att vi blir påverkade vårt automatiska tankesystem jämt och ständigt. Men, om du inte har personens, samhällets eller planetens bästa i fokus är det kanske inte moraliskt försvarbart att försöka påverka den del av oss som är impulsiv, lat och lättpåverkad. Frågan kring nudgings manipulativa sida trillar lätt över in i en diskussion om paternalism - men det är en annan (större) debatt.

Det är inte alltid lätt att se skillnaden på en nudge och en sludge eller huruvida nudgen är manipulativ eller inte, vare sig man är den som utsätts för nudging eller den som vill skapa förändring. Som företag och organisation är det inte konstigt att den ekonomiska aspekten är viktig när man analyserar och utvecklar sin tjänst eller produkt, men om du vill syssla med etiskt korrekt nudging får inte pengarna vara enskilt prio. För att hjälpa dig som vill syssla med ansvarsfull nudging har vi tagit fram en liten lathund.

Fyra frågor som hjälper dig att känna igen ansvarsfull nudging:

Vad är syftet med nudgen?

Nudging bör alltid göras i ett gott syfte där den som påverkas får hjälp på traven att fatta beslut som är bra för hen som individ. Du kanske har upptäckt att det finns ett gap mellan vilja och handling hos dina kunder eller användare? Då kan du med nudging hjälpa dem över gapet och på så sätt skapa både affärsnytta och förändring som är bra för individ, samhälle och planet.

Hur transparent är nudgen?

En nudge ska aldrig vara vilseledande. Samtidigt är det inte alla former av nudging som kan vara helt transparenta och uppenbara och samtidigt ge effekt. Just det här med transparens är lite lurigt och det gäller att se till att den potentiella nyttan i att du påverkar någon överväger den eventuell skadan i att du inte talar om exakt på vilket sätt du nudgar hen.

Vilket tankesystem triggas?

Det reflektiva eller det automatiska? – om nudgingen främst syftar till att triggar det automatiska systemet, se till att den potentiella nyttan överväger den eventuell skadan. Försök se om nudgen kommer att gynna personen du vill påverka eller om du främst vill utnyttja hens spontanitet för din egen vinning.

Finns den fria viljan kvar?

Nudging ska aldrig vara ett tvång, det ska alltid finnas möjlighet att välja själv. Att förbjuda något eller på annat sätt helt hindra människor från att välja annorlunda kan vara en effektiv metod för beteendeförändring – men det skulle inte gå under definitionen av nudging.

Lycka till!

Vill du veta mer om hur du kan använda nudging i din verksamhet eller kanske har du en spännande beteendeförändring på gång som du vill ha hjälp att genomföra? Hör av dig till oss, vi slår gärna ihop vi våra kloka huvuden med ditt!