Kommer ett sms att påverka smittspridningen?

13 december 2020 - av Elsa Stålner Correia
Kommer ett sms att påverka smittspridningen?
Datum
13 december 2020
Skrivet av
Elsa Stålner Correia

Idag, måndagen den 14:e december får 22 miljoner mobilanvändare i Sverige ett sms från Folkhälsomyndigheten, en påminnelse om restriktionerna inför jul och nyår. Att informera genom sms kan vara ett bra sätt att nå dem som inte använder sig av de kanaler där FHM annars informerar och ett effektivt sätt att nå många samma människor vid samma tidpunkt. Våra branschkollegor The Behavioural Insights Team genomförde ett liknande projekt i Storbritannien under landets nedstängning tidigare i år. Med inspiration och lärdom från detta skulle vill vi uppmärksamma några faktorer som är avgörande för sms:ets inverkan på våra beteenden:

Fokus på användaren. BIT började sitt arbete med att undersöka om människor önskade information just via sms. Om det inte finns något intresse eller någon förmåga hos användaren att ta till sig information förpackad på detta vis är det osäkert om effekten blir den önskade. Det gäller att utgå från användarens behov.

Påminn vid rätt tidpunkt. Information är bra. För att informationen ska leda till beteendeförändring är det viktigt att den kommer vid rätt tidpunkt. Frågan är om detta sms kommer i precis rätt tid för julplanering eller om den mest “träffsäkra” tidpunkten vore en annan. BIT sände ut dagliga sms under en längre period där olika meddelanden fokuserade på olika information. Planen i Sverige verkar vara ETT sms EN gång. En stor kommunikativ utmaning.

Innehåll och fokus. Ordval kan göra skillnad. Det är viktigt att meddelandet är skrivet på ett sätt så att alla kan ta till sig informationen - och framför allt agera på den, Tydlighet är A och O för att inte skapa förutsättning för egna tolkningar. Vad bör vi inte göra och vad får vi göra istället - och varför. Här kan det också vara en poäng att testa olika typer av budskap, för att se vilka som når folket bäst.

Personligt tilltal. BITs meddelanden var olika beroende på personernas situation, de som anmält sig till sjukvården som smittade fick viss information, de som var i riskgrupp en annan osv. I Sverige kommer alla få samma information vilket kräver att det som kommuniceras som är allmängiltig och samtidigt relevant för alla. För att vi ska känna ett personligt ansvar och vilja agera behöver vi känna oss direkt tilltalade, hur åstadkommer man detta med ett mass-sms?

Test och utvärdering. Att testa, utvärdera och vidareutveckla är det absolut bästa sättet att komma fram till en lösning som faktiskt genererar beteendeförändring. Därför är vår förhoppning att FHM tagit sig tid till detta och att detta sms är en produkt av arbete med fokus på användaren, att det sänds ut på en välmotiverad tidpunkt (gärna vid upprepade tillfällen) och att dess innehåll är både allmängiltigt och samtidigt triggar vår känsla av personligt ansvar.Då har det goda förutsättningar att åstadkomma förändring.