Klimatkrisen- så gör vi skillnad!

8 mars 2022 - av Elsa Stålner Correia
Datum
08 mars 2022
Skrivet av
Elsa Stålner Correia

I veckan presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport “Climate Change 2022; Impacts, Adaptation and Vulnerability”. Rapporten är en 18 kapitel lång vetenskaplig bedömning av klimatförändringarnas påverkan hittills och hur de väntas bli allt fler och allt värre med ökad uppvärmning. Ett förändrat klimat påverkar alla, men på olika sätt. De utmaningar som människor ställs inför dagligen, som fattigdom, orättvisor och politiska konflikter blir värre med en eskalerande klimatkris. Fokus för rapporten är därför anpassning och hur olika länders sårbarhet bör tas i beaktning när vi förbereder våra samhällen för ett allt mer extremt klimat.

Ett direkt hot mot livet på jorden

Mellan 3,3 och 3,6 miljarder människor lever i mycket sårbara områden och gapet mellan klimatförändringarna och anpassningsarbetet ser ut att hela tiden öka. I Sverige handlar denna anpassning exempelvis om att förbereda för ökade regnmängder medan det i ett varmare land kan vara avgörande att skapa effektiva skydd mot skogsbränder eller utveckla ett varningssystem som uppmärksammar befolkningen på cykloner. Enligt IPPC bör klimatförändringarna behandlas som ett direkt hot mot allt liv på jorden och måste tas på största allvar. Vi har inte Iängre råd att endast fokusera på hur vi kan bromsa klimatkrisen framöver utan måste också acceptera de konsekvenser av vårt tidigare handlande som vi möter här och nu och förbereda oss för mer av samma slag. I en intervju med Dagens Industri säger Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet och klimatrådgivare att svenska företag måste arbeta parallellt med anpassning och övrigt klimat- och hållbarhetsarbete.

Omställning och anpassning - nu!

I rapporten konstateras att vi är farligt nära att passera 1,5 gradersmålet inom 10-20 år och att det för att bromsa denna utveckling krävs att vi agera väldigt snabbt och gör stora förändringar. Vi har redan till viss del förlorat klimatkampen, effekterna av den globala uppvärmningen är redan plågsamt uppenbara och så är också insikten att vi är dåligt förberedda. Fönstret för att påverka och bromsa klimatförändringarna håller enligt IPPC på att stängas, vi har inte mycket tid på oss. Därför krävs nu omställning och anpassning, på individnivå såväl som på samhälls- och nationell nivå.

Gör skillnad! - både som privatperson & i din yrkesroll

Självklart är det viktigt att vi som individer gör vad vi kan, engagerar oss, ställer krav på makthavare och ser till att rösta fram ledarpersoner som har klimatet i fokus. Vi har i tidigare blogginlägg tipsat om små förändringar du kan göra i ditt vardagsliv som gör stor skillnad.

5 förändringar för en klimatsmart vardag

Nudging- från vilja till klimatsmart handling

Men även i våra yrkesroller har vi möjlighet att påverka. Du kan som anställd ställa krav på din arbetsgivare kring utformandet av hållbarhet policys och rutiner på arbetsplatsen. Det kan handla om vilket färdmedel ni väljer under tjänsteresor, att välja vegetarisk catering till eventet eller källsortera i lunchrummet. Du som befinner dig i en ledarroll har både ansvar och möjlighet att påverkar hur processer, rutiner och riktlinjer utformas och du kan vara en inspiration för dina kollegor och anställda.

Verktyg för förändring

Oavsett vilken bransch du är verksam inom finns det beslutssituationer och rutiner som kan påverkas för att bli mer hållbara. På Beteendelabbet har vi identifierat, analyserat och förändrat beteenden inom bland annat fastighetsbranschen, vården, retail och transportsektorn. Med hjälp av nudging har vi bland annat:

Minskat nedskräpning på allmän plats

Ökat återvinningen på byggarbetsplatsen

Fått fler att välja vegetariskt

Vi hjälper er gärna och skräddarsyr workshops och föreläsningar där era utmaningar står i centrum. Kontakta oss om du har en beteendeutmaning inom eller utanför din organisation, vi är alltid nyfikna på nya samarbeten och uppdrag. Vi erbjuder också webbinarium och webbkurser, näst på tur är den uppskattade utbildningen Hållbara städer den 19/6, anmäl dig här.

Här kan du läsa IPPC-rapporten i sin helhet.

WWF har gjort en bra översikt över vilka konsekvenser vi kan vänta oss vid olika graders uppvärmning.

Och kom ihåg, ingen kan göra allt- men alla kan göra någonting!