Beteendeinsikt: undvik ordet immunitet

3 juni 2020 - av Linda Lindström
Beteendeinsikt: undvik ordet immunitet
Datum
03 juni 2020
Skrivet av
Linda Lindström

Studier visar gång på gång att vi människor tenderar att ta till oss, och agera, på information med varierande effekt beroende på hur den formuleras. Därför vill vi återigen understryka vikten av att testa och utvärdera - vad som funkar i praktiken. Ett bra exempel på detta är hur våra branschkollegor Behavioral Insights Team i Storbritannien testade hur ordval vid kommunikation om hur antikroppstester av covid-19 uppfattades.

I ett onlineexperiment blev deltagare (en testgrupp på 6149 vuxna) exponerade för olika av inramningar av information om antikroppstester för covid-19. Resultatet visade att användning av ordet ”immunitet” vs. ordet ”antikroppar” ökade folks riskbedömning för att få viruset igen - från 2 % till 6-10%. Testgruppen angav också att de i större utsträckning, vid ett positivt resultat, kunde tänka sig att träffa andra människor oftare vid användning av ordet ”immunitet” (från 18% - 21%). Med andra ord (bokstavligen) indikerar experimentet att folk tenderar att känna sig lite mer säkra och skyddade vid just användning av “immunitet”.

Så, VARFÖR är detta viktigt att belysa? Jo, för att enligt WHO finns det fortfarande inga starka bevis på att du inte smittar, eller kan få covid-19 igen, om ett antikroppstest visar positivt, d.v.s. att du haft viruset. Nu är vi i ett läge där antikroppstester blir allt mer tillgängliga och vidare kommuniceras kring i en ökande fart till allmänheten. I stor skala - säg kommunikation till en hel nation - kan därför denna typ av kommunikation få stor effekt på folks beteenden och därmed spridningen av covid-19. Därför vill vi belysa vikten av att systematiskt testa och utvärdera olika typer av budskap i praktiken - och vädja till diverse aktörer såsom säljare av tester, media och myndigheter att vara restriktiva med att använda ordet immunitet i sin kommunikation.

Är du intresserad av att fördjupa dig mer kring hur formuleringar av budskap kan påverka folks beteenden? Nudgeverktyget “Rama in information - förstärk rätt beteende i budskapet” är ett av tio nudgeverktyg du får ta del av i vår handbok “Nudging i praktiken: Så gör organisationen det lätt att göra rätt”. Vidare kan du läsa mer om hur vi fick 76% fler att välja vegetariskt genom att förändra ordval på menyn på Lisebergs resturang här, eller hur vi ökade tillbudsrapporteringen med 87 % genom bl.a. att byta ut ordet “Tillbud” till “Aj & Oj” på byggarbetsplatsen i Svenskbyggtidning här.

Tveka inte att kontakta oss med frågor eller om du vill ha hjälp med att systematiskt ta fram, testa och utvärdera olika beteendeinsatser i praktiken.