FÖRÄNDRAR VI BETEENDEN FÖRÄNDRAR VI VÄRLDEN

Vi intresserar oss för vad människor gör. När vi betraktar världen genom en beteendelins uppstår möjligheten att göra skillnad, på riktigt. Vi undersöker, experimenterar och utvärderar för att designa innovativa lösningar med positiv effekt för både affären, planeten och individen.

Över 200 genomförda föreläsningar och kurser
2016 startade vi Sveriges första beteendebyrå

VAD VI GÖR

Vi jobbar tvärdisciplinärt. Det innebär att vi kombinerar psykologi, tjänstedesign, och beteendeekonomi för att uppnå positiv förändring. Vi identifierar hinder och motivation för beteenden och utformar lösningar som sätter användaren i centrum och gör det lätt att göra rätt.

Våra kurser

Vi erbjuder kurser och webbinarium med olika teman och områden, men alltid med utgångspunkt i beteendesign, nudging och tjänstedesign. Kontakta oss så skräddarsyr vi något som passar just er organisation!
Nudging för kommunikatörer

Vill du skapa kommunikation som förändrar beteenden, med mätbara resultat? Kursen ger dig inblick i nudging som verktyg för att designa valsituationer så att det blir lätt att göra rätt. Fokus ligger på att uppnå affärsnytta som skapar positiv förändring för både planeten, affären och individen.

Nästa kurstillfälle
23 februari 2023
Nudging inom retail och hållbar konsumtion

Vill du få inspiration om hur du med nudging kan hjälpa dina kunder att välja mer hållbart i butiken? Vill du lära dig en arbetsprocess som ger dig verktyg för att uppnå beteendeförändring inom och utanför organisationen?

Nästa kurstillfälle
02 mars 2023
,,
Mycket inspirerande kurs. Den var uppiggande och väckte engagemang och jag tycker att jag fick med mig bra tankar och verktyg till mitt arbete. Tack!
Kursdeltagare Nudging för hållbara städer 19/5 2020
Nudging för hållbara städer
,,
Förbered dig på att hjärnan expanderar för här blandas praktiska tips och övningar med best practice.
Kursdeltagare Nudging för kommunikatörer 9/6 2021
Nudging för kommunikatörer

Boka oss som föreläsare

Våra utbildningar ger din verksamhet inspirerande kompetenshöjning som kan användas praktiskt. Vi hjälper dig, att med rätt verktyg och metoder, arbeta för positiv och hållbar beteendeförändring.

Nudging i praktiken

Vi tror att hållbar utveckling behöver gynna både individ, näringsliv och klimat. Nudging handlar om att utforma beslutsmiljöer som hjälper oss på traven mot fler hållbara beteenden. Vår handbok i Nudging hjälper nyfikna praktiker att kombinera metoder från psykologi, tjänstedesign och beteendeekonomi för en systematiskt och mer resultatorienterad betennedeförändring inom och utanför organisationen.