Linköpings Kommun

Nudging får medborgarna att ta bussen istället för bilen.

Linköping ska vara koldioxidneutralt år 2025. För att lyckas med det behöver kommunen hållbara och långsiktiga verktyg som ökar invånarnas kollektiva resande. Beteendelabbet fick i uppdrag att ta fram beteendeförändrande insatser som bidrar till det koldioxidneutrala målet. I samarbete med Linköping universitet och Östgötatrafiken utvecklades tester med nudging som verktyg. 500 hushåll valdes ut för att testa två typer av kommunikation. Den ena fokuserade kring den goda gärningen för miljön medan det andra på personlig vinst i form av tid och pengar.

Under ett antal månader samlades data in för att mäta effekterna av de två budskapen. Vi ville ta reda på vad invånarna faktiskt gör, inte vad dem tror att dem gör. Resultatet visade att budskap med personlig vinst i högre grad leder till att man tar bussen. Till skillnad från vad resultatet visade trodde resenärerna det motsatta, att miljön var den största anledningen. Det är med andra ord skillnad på vad människor tror påverkar våra val, och vad som egentligen styr oss i praktiken.