HSB Living Lab

Tillsammans utvecklar vi framtidens boende.
Följ projektet på @theurbanhens!

I testbädden HSB Living Lab sker forskning och experiment för framtidens boende. Beteendelabbet är en del av projektet där ideer testas på 30 boenden för att hitta klimatsmarta levnadssätt. En stor utmaning är att genomsnittssvensken slänger över 70 kg mat per år och då räknar vi inte med mat som hälls i avloppet. För att hitta en lösning undersöktes hur, vad och varför. Insikterna användes i en workshop tillsammans med de boende som resulterade i projektet The Urban Hens. Tillsammans med de boende designades en prototyp på ett hönshus för urbana miljöer. Huset designades som ett modulärt system för att underlätta montering, och fästena är 3D-printade av biobaserat material för att minska miljöpåverkan.

Resultatet är ett lokalt cirkulärt matsystem där de boende gemensamt tar hand om hönsen, ger dem mat och får färska ägg tillbaka som belöning. För att kunna isolera hönshusets effekt jämförde vi data mot en kontrollgrupp. Kontrollgruppen bestod av liknande bostadshus, där inga beteendeförändrande insatser gjordes. Projektet har visat sig minska husets matavfall med över 12 procent och samtidigt skapat både gemenskap bland grannarna och ökad boendetrivsel.