Guerilla experiment

51 procent av svenskarna i åldrarna 16-84 år är överviktiga. Den trenden kan vi ändra på.

På ett av Beteendelabbets föreläsningsuppdrag genomförde vi ett gerilla experiment med 900 konferensbesökare. Experimentet utformades genom att placera två identiskt stora buffébord på två olika våningsplan under pausen. Det enda som skilde borden åt var storleken på de brownies som serverades. På det ena planet serverades hela brownies och på det andra delade vi dem på hälften. Självklart dokumenterade vi åtgång och antal personer.

Experimentet visar tydligt att storlek på portion kan göra enorm skillnad. På våningsplanet där hela brownies serverades var den totala åtgången mer än dubbelt så stor (47 kg) än på det våningsplan som serverade halva brownies (21 kg). Vi pratade med deltagarna efter experimentet, alla var nöjda med fikat oavsett våningsplan. Experimentet visar att enkla lösningar som minskad portionsstorlek kan knuffa individer mot en mer hälsosam livsstil utan att påverka individens fria vilja.